Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2012 De dood van een erfgooier

Programma presentatie van het boek:
Dood van een erfgooier
26 oktober 2012

16.00 – 16.30 uur Ontvangst met koffie/thee

16.30 – 16.35 uur Welkomstwoord door Merit Roodbeen,
boekencoördinator BDU/Boeken

16.35 – 16.45 uur Toespraak door Henk Michielse namens de redacteuren

16.45 uur Overhandiging eerste exemplaar aan Gerard Smit en mevrouw De Zwart, burgemeester van Blaricum

16.45 – 16.50 uur Evt. dankwoord door Gerard Smit en/of mw. De Zwart

16.50 – 16.55 uur Slotwoord Jan Vollers (TVE)

16.55 – 17.30 uur Informeel samenzijn met een drankje en een hapje.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-