Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2011 Huizer Identiteit en geschiedenis

Open Dag Geschiedenis van Huizen 15 oktober 2011
Kerken en Schepen

Programma

Ochtendprogramma
10.00 uur Opening door de voorzitter van Tussen Vecht en Eem Jan Vollers en welkomsttoespraak door Wethouder Janny Bakker-Klein van Huizen.

10.15 uur Lezing van Ruud Hehenkamp over Huizen, zijn geloof en de zee. In 1932 bij de afsluiting van de Zuiderzee, was Huizen vrijwel geheel protestants, de omliggende dorpen overwegend katholiek. Hoe kreeg de Reformatie vaste voet in Huizen? De kerkelijke plattegrond van nu draagt nog steeds dat stempel. En de visserij speelde in deze ontwikkeling vast een belangrijke rol. De heer Hehenkamp heeft in het voortgezet onderwijs gewerkt. Hij is o.a. lid van de Werkgroep Katholiek-Protestant van TVE en is betrokken bij de Vrienden van het Oude Dorp Huizen.

Korte demonstratie van de Klederdrachtgroep Huizen o.l.v. mw A. van Geenen.

11.15 uur Lezing van Gert Jan Schaap over De Zuiderzeevisserij vanuit Huizer perspectief met bijzondere aandacht voor de opkomst, bloei en actuele betekenis van de visindustrie in Huizen. De heer Schaap is secretaris van de stichting Huizer Botters en in die hoedanigheid een warm pleitbezorger van dit historisch erfgoed.

12.00 uur Lunch in het Gemeentehuis. Ook kunnen de beroemde Eppo Doeve-panelen worden bezichtigd.
Middagprogramma met keuze uit drie excursies:
A. Een gelimiteerd aantal deelnemers gaat per bus naar het nieuw-oude Nautisch kwartier voor een rondleiding o.a. op de Botterwerf en kan zich daarna laten inschepen in een drietal botters voor een korte vaart op het Gooimeer.
B. De tweede excursie voert per bus naar De Oude Kerk en de begraafplaats op het Oude Kerkhof. Daar krijgt men uitleg over de bijzonderheden van deze monumenten.
C. De derde excursie is een wandeling met gidsen door het oude dorp die wordt afgesloten met een bezoek aan het Huizer Museum Het Schoutenhuis.

16.00 Besluit met gezellig samenzijn in De Boerderij in de Hellingstraat 9.