Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2014 Frans de Gooijer

U I T N O D I G I N G

voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning aan
de heer Frans de Gooijer,

voor een kort muzikaal intermezzo door
het Vivezzatrio,

voor de Emil Ludenlezing door
de heer Jelle Vervloet.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 april om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden.