Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2015 Dick Jonkers

U I T N O D I G I N G

De besturen van:
de Stad en Lande Stichting,
de Stichting Tussen Vecht en Eem,
de Vereniging Vrienden van het Gooi,
de Stichting Gooisch Natuurreservaat,
nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2015, de Emil Ludenlezing, een boekpresentatie en een muziekuitvoering.

In 2015 wordt de Emil Ludenpenning uitgereikt aan de heer Dick Jonkers. Zijn betrokkenheid gedurende vele jaren bij de natuur van het Gooi en omstreken, zijn grote kennis, deskundigheid en vele onderzoeken, vooral betreffende vogels, zijn inzet om de kennis over de Gooise natuur te verspreiden door het schrijven van een groot aantal publicaties, zijn redactionele werk, zijn gidswerk en zijn inzet voor natuurprojecten hebben geleid tot het toekennen van deze penning.

De heer dr. F.J.L. van Dulm, voorzitter van de Stad en Lande Stichting, verzorgt dit jaar een speciale Emil Ludenlezing onder de titel: Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider. Emil Luden was de eerste voorzitter van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland en de penning is naar hem vernoemd.

De heer dr. H.C.M. Michielse zal, namens de redactie, het boek Van Andriessen tot Van Zutphen, Honderd erflaters tussen Vecht en Eem presenteren en de eerste exemplaren aanbieden. Deze publicatie is een uitgave onder auspiciën van TVE.

Het Trio Ariodante, bestaande uit Arleen van Wijland – sopraan, Alexandra d’Espinoza – mezzo-sopraan en Charlie Bo Meijering – piano, brengt muziek ten gehore in Italiaanse sfeer met als thema ‘Amore’. De muziekstukken dateren uit de stijlperioden van barok tot en met de romantiek.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 april om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden.