Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2007 Open Dag Loosdrecht

TVE Open Dag
Zaterdag 22 september 2007

LOOSDRECHT IN THE PICTURE

De Historische Kring van Loosdrecht wordt ‘de oudste dochter van TVE’ genoemd. De kring ontstond in 1972 ten gevolge van de Open Dag van TVE dat jaar in Loosdrecht. Ter viering van het lustrum wordt de Open Dag in 2007 daarom weer in Loosdrecht gehouden.

Plaats: Wijkcentrum van de Hervormde Gemeente,……………………..
Aanvang: 10.00 uur, ontvangst, inschrijving, koffie

Ochtendprogramma, vanaf 10.30 uur

 • Openingswoord door de voorzitter van TVE
 • Welkomswoord door de Burgemeester van Wijdemeren
 • Muziekensemble met barokmuziek
 • Prof. Dr G. Schutte, De Reformatie in Loosdrecht & daarna koffiepauze
 • Film Ach lieve tijd in Loosdrecht – over de geschiedenis in de 20e eeuw (vervaardigd in opdracht van TVE en de Historische Kring o.l.v. Jan E. Lamme)
 • Muziekensemble
 • Koos Nieuwenhuizen/Ernst Haselhoff, Loosdrechts porcelein – Nieuwe bevindingen
 • Lunch

Middagprogramma Excursies vanaf 14.00 uur

 • Wandeling naar en Rondleiding op Eikenrode, incl. expositie oude landbouwwerktuigen
 • Vaartocht naar de Ster
 • Excursie naar botenbouwers
 • Wandeling naar en Rondleiding in Kasteel Sypesteijn

Middagprogramma afsluiting

 • Borrel na & afsluiting door de voorzitter van de HK Loosdrecht.

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage bedraagt € 17,50 pp voor donateurs van TVE en leden van de HK Loosdrecht en € 18,50 pp voor andere belangstellenden.