Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2013 Open Dag Nederhorst den Berg

Open Dag op 12 oktober 2013
Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem

Tien jaar na het Jaar van de Boerderij 2003, besteedt Agrarisch Erfgoed Nederland dit jaar aandacht aan De historische boerderij in een veranderend landschap.
De Open Dag die Tussen Vecht en Eem in samenwerking met de Historische Kring Nederhorst den Berg organiseert, sluit mede hierop aan met het thema Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem.
Tevens viert de HK Nederhorst den Berg dit jaar haar 25-jarig bestaan.

Plaats: Willibrordkerk, Kerkstraat 30, 1394 CX te Nederhorst den Berg.
Parkeren op parkeerplaats Dammerweg.
Aanvang: 09.30 uur: ontvangst, inschrijving en koffie

Programma

Ochtendprogramma 10.00 uur: Lezing van dr. Simon M. van den Bergh, cultuurhistoricus bij het Gelders Genootschap, over Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem vanaf de 19e eeuw.

Vervolgens Lezing van mw drs. Emke Raassen- Kruimel, voormalig hoofd museum Singer Laren, over Boerenleven gezien door ogen van schilders rond 1900 in met name Laren en Blaricum.

12.30 Lunch in de Bergplaats, Kerkstraat, tegenover de Willibrordkerk

Middagprogramma:
Diverse excursies naar keuze:
A. Wandeling met gids door oud Ned. Den Berg naar en rondleiding in wasserij Lamme Textielbeheer.
B. Varen over Spiegelplas met uitleg “van polder tot plas” door gids en rondvaart bij Fort Hinderdam.
C. Bezoek aan een Boerderij Voshaert en aansluitend uiteenzetting Bewonersvereniging Horstermeer.
D. Stevige wandelexcursie naar Vecht, per veerpont naar Nigtevecht alwaar gidsen rondleiden en via Petersburgseweg terug (goed schoeisel aanbevolen).

Ca 16.30 Afsluiting op Kasteel Nederhorst den Berg, Slotlaan 3, 1394 BK