Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2017 Open Dag Blaricum

Open Dag Kunst in Blaricum,
Kunstenaars en architecten in de 20e eeuw

Zaterdag 13 mei 2017

Ochtendprogramma St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
09.30 uur Ontvangst en koffie
10.00 uur Opening door Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem
Welkom door Joan de Zwart- Bloch, burgemeester van Blaricum

10.20 uur LEZINGEN van
– schrijfster Lien Heyting,:Blaricumse Kunstenaars en De Stijl
– kunsthistorica Diana Kostman: Van Hynckes tot Ten Hoope

12.00 uur Gemeentehuis, Kerklaan 16 Blaricum
MUZIEK
Pianist Jacob Bogaart speelt uit “ 7 Proeven van Stijlkunst” drie delen van Jakob van Domselaer

Lunch St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum

vanaf 13.30 uur: EXCURSIES
A. Dorpswandeling met gids langs kunstenaarswoningen en ateliers van Dooyewaard stichting
B. Huifkartocht kunstenaars en architectuur o.a. langs Rietveld – en Schönehuis (maximaal 20 deelnemers)
C. Wandeling langs Blaricumse architectuur met name van Theo Rueter, met gids
Slot: St Vitusgebouw, Kerklaan 10 Blaricum
16.00- 17.00 Afsluiting