Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Geheimen van de Fransche Kamp

historisch-cafe-naarden

Op woensdag 22 november 2017, aanvang 20 uur in De Mess (voorheen De Hoed),
Adriaan Dortsmanplein 1b, 1411 RC Naarden

Klaas Oosterom  zal spreken over  de Geheimen van De Fransche Kamp

Groepsschuilplaats in De Fransche Kamp

Het bosgebied tussen Bussum en Hilversum herbergt verschillende ‘geheimen’. Klaas Oosterom doet over twee hiervan een boekje open. Voor de pauze vertelt hij aan de hand van afbeeldingen over de 60 groepsschuilplaatsen uit 1918, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die in dit bosgebied liggen en over hun achtergrond. Daarbij komt ook de rol van de vesting Naarden en de stelling ervoor (de werken I – t/m V) ter sprake.

Na de pauze gaat Oosterom verder terug in de tijd: er zijn herkenbare plekken in het bos van een legerkamp uit 1809 voor 4000 soldaten; die plek werd later De Fransche Kamp genoemd. Na een publicatie van archeoloog Jos Bazelmans heeft de Historische Kring een lezing hierover samen gesteld en een wandeling uitgezet.