Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Groot succes! Van Goghvilla Bussum dan nu echt monument!

Bijna anderhalf jaar nadat Heemschut op de bres sprong voor het behoud van de ‘Van Goghvilla’ in Bussum is het huis aangewezen als monument. Daarmee lijkt het behoud definitief.

De villa is gebouwd door Jo Bonger die getrouwd was met Theo, de broer van Vincent.

 Zowel de schilder Vincent als zijn broer Theo stierf in 1891. Ruim een eeuw later staat Jo Bonger weer volop in de belangstelling doordat recent de biografie Alles voor Vincent – het leven van Jo van Gogh-Bonger werd uitgegeven. De villa zelf is ontworpen door Willem Bauer, die in duidelijk verband staat met de Walden kolonie in Bussum. 

Heemschut vroeg eerder al de monumentenstatus aan voor het pand, maar dat dreigde te sneuvelen. Heemschut publiceerde daarna een open brief met ondertekening van bekende namen zoals Herman Pleij, Taco Dibbits, Rudolf Geel, Ton Koopman, Paul Rem, Emilie Gordenker en Wim Pijbes. De gemeenteraad nam daarop een brede motie aan om het college alsnog op te roepen de monumentenstatus te verlenen.

De gemeente Gooise Meren besloot daarna de monumentenprocedure in gang te zetten. Dat heeft geleid tot de definitieve aanwijzing, die vorige week is afgerond.