Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Herdenkingsbijeenkomst Naarden 1572

Burgermoord & brandstichting

Op 1 december 2022 wordt vanaf 19:30 uur in de Grote Kerk te Naarden een bijeenkomst gehouden over de gebeurtenissen die hier 450 jaar geleden plaatsvonden.

Op 1 december 1572 werd een groot deel van de bevolking van Naarden door het Spaanse leger vermoord. Een onvoorstelbaar drama en ook al is het lang geleden, het is wel betekenisvol genoeg om er samen bij stil te staan. Het drama is beslissend geweest voor hoe Naarden er nu uitziet en was een keerpunt in de geschiedenis van ons land. De historici Judith Pollmann, Henk Michielse en Raymond Fagel zullen meer vertellen over de gebeurtenissen. Het gezelschap Camerata Trajectina, zal Geuzenliederen uit die tijd laten horen.

De voorzitter van Tussen Vecht en Eem presenteert het boek Naarden 1572 – burgermoord en brandstichting. Deelnemers aan de herdenking kunnen op 1 december het boek voor een speciale prijs van € 7,50 aanschaffen (normale verkoopprijs € 9,50). De donateurs van TVE krijgen het boek gratis toegestuurd. Het boek is mede tot stand van gekomen met financiële steun van Ellen Mouthaan Makelaardij, het Nederlands Vestingmuseum en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Voor meer informatie en om u aan te melden zie: https://www.spant.org/voorstellingen/herdenking-naardense-burgermoord/