Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Het juninummer van 2021 is uit

Met artikelen over de N.S.F. het telegrafiestation in Blaricum (1919-1922); Joodse bewoners van buitenplaatsen aan de Vecht; Zoektocht naar de geschiedenis van het westelijke deel van Baarn; Familiearchieven deel (5) een rijke erfenis – de Fundatie van Laurentius van der Aa; Het lot van Ernst van Kempen en Aäron Loterijman; Het verhaal van twee Gooise oorlogsslachtoffers – Gerrit de Neef en Paulus van Weeren; Recensies – Oorlogsplaquette in de VU ontrafeld, Roelof Visser – Eerste radiotechnicus van de N.S.F. radio, Straten & personen in het oude dorp Laren en het Eemnesser Namenboek.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de boekhandel.