Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Het maartnummer van 2021 is uit

TVE-2021-01Met artikelen over de grens tussen Nederhorst den Berg en Vreeland; Koopvaarders in het Gooi; Opbouw van de bodem van de vesting Naarden; Bruggenbouwer tussen Nederland en Zuid-Afrika – prof. dr. J.W. Pont; Familiearchieven: een rijke erfenis deel 4; en 3 boekbesprekingen.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de boekhandel.