Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Het nieuwe nummer is uit!

TVE-2020-2Met artikelen over Hilversum en de Spaanse griep, Bronstijdaardewerk op de Blaricummerheide, de winter van ’45, Haanwijk en De Hoeven in Eemnes, Stützpunt Hilversum: wat is er nog van over, het wel en wee van Zuiderzeevissers van toen, Villa de Rietvink, Familiearchieven: een rijke erfenis en vijfenzestig jaar Vestingmuseum.

Het tijdschrift is voor 5,50 verkrijgbaar bij TVE en in de boekhandel.