Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Het septembernummer van 2021 is uit

Het verslag van het Groot Goois Toekomstdebat, dat vorig jaar op 21 februari in het Singer Theater werd gehouden, begon met de constatering dat de deelnemers met een gerust hart huiswaarts hadden kunnen keren. Immers, eventuele angstige voorgevoelens dat het met de schoonheid van het Gooi op korte termijn gedaan zou zijn, werden niet bevestigd. Van plannen die onze regio zouden kunnen bedreigen, was geen sprake. Noch op het gebied van de energietransitie, noch wat betreft verstedelijking, met alle gevolgen voor het zogeheten illusielandschap.
 Toch bleken de deelnemers in de zaal er niet gerust op. De algemene gemoedstoestand was bezorgdheid over wat de toekomst zou kunnen brengen. Een emotie die, volgens hoogleraar landschapsarchitectuur Eric Luiten, bij het oudere en welvarende publiek wordt ingegeven door meer belangstelling voor het verleden dan voor de toekomst. Hij had begrip voor de behoeft aan handhaving van de status quo maar pleitte voor een nieuw evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. Denkend over zijn woorden en zoekend naar een thema voor de jaarlijkse open dag, kreeg het bestuur van TVE het idee voor een themanummer met als titel Gezicht van het Gooi. Opzet was auteurs artikelen te laten schrijven over ingrijpende veranderingen die zich na de ontsluiting van het Gooi door de spoorlijn na 1874 hebben voltrokken, Veranderingen die in de decennia daarna positieve en negatieve effecten hadden voor deze ooit armlastige regio. Forensen kwamen, dorpscentra veranderden of werden aangetast, geliefde gebouwen werden gesloopt, industrieën vestigden zich en verdwenen weer, nieuwe wijken verrezen, villa’s werden afgebroken of juist in oude luister hersteld. Het Naardermeer werd het eerste natuurgebied van Nederland. Verzet en acties tegen radicale plannen van de gemeentelijke of rijksoverheid hadden effect en soms niet.
 Kortom, het Gooi veranderde, maar met het behoud van een duidelijke landschappelijke identiteit die te danken is aan een uniek historisch fenomeen: de erfgooiers.
Wij wensen u veel leesplezier.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de volgende boekhandels:

Bruna – Boekhandel Liebe, Bussum
Boekhandel Los, Bussum
Boekhandel Voorhoeve, Hilversum
Bruna (Kerkstraat), Huizen
Ruijsdael op ’t Hoekje, Naarden
Larense Boekhandel, Laren
Boekhandel Van de Ven, Soest