Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Historisch Café op 17 mei in de Mess

Locatie: de Mess, Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting.
Aanvang: 20:15 uur

Historicus dr. Anne Doedens komt in het kader van de Herdenking van de Hollandse Oorlog in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek (1672–1674) spreken over 350 jaar herovering op Naarden. Dit doet hij onder andere aan de hand van tekeningen van Andries Schoemaker (1650-1735).

Voor meer informatie, klik hier.