Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Hoe vordert het Geopark Gooi en Vecht?

historisch-cafe-naardenMaandag 14 mei 2018, aanvang 20 uur in deMess,
Adriaan Dortsmanplein 1b
Hoe vordert het Geopark Gooi en Vecht?
door Hetty Laverman

Vestingwerken Naarden

Hetty Laverman, secretaris van het Geopark Gooi en Vecht, geeft antwoord op vragen als: Wat is een UNESCO GLOBAL Geopark? Wat hebben we aan een Geopark Gooi en Vecht? Wat is het verschil met een Nationaal Landschap of een Nationaal Park? Zijn er dingen die in een Geopark niet meer mogen? Welke pilots lopen nu? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Hoe lang duurt het nog voor het Gooi een Geopark wordt?