Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Impuls archeologische erfgoedbewustzijn

Tussen Vecht en Eem ondersteunt de brief van AWN-Naerdincklant waarmee zij een bescheiden impuls hopen te geven aan het archeologisch erfgoedbewustzijn bij de gemeenten, en wellicht een eerste stapje op weg naar een verdere – in hun ogen broodnodige – professionalisering van het archeologisch bestel binnen de regio Gooi en Vechtstreek, bijvoorbeeld door het faciliteren van professionele kennis bij gemeenten.

Aandacht voor ons ondergronds erfgoed is momenteel belangrijker dan ooit tevoren. Grootschalige trends zoals de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen en de omvorming van landbouwgronden naar natuur hebben effect op de ondergrond en zorgen daarmee voor risico’s op het verstoren en vernietigen van archeologische, bodemkundige en geologische fenomenen. Gooi en Vechtstreek kunnen bogen op een rijk archeologisch verleden, dat het verdient om ook in de toekomst zorgvuldig behandeld te worden. In de Erfgoedwet en de Omgevingswet is het archeologisch belang binnen het brede ondergronds en bovengronds erfgoed goed gefundeerd. Maar, de daadwerkelijke operationalisering daarvan in Omgevingsvisies en ander gemeentelijk beleid, vraagt om voortdurende aandacht, kennis en bewuste keuzes van lokale ambtenaren en bestuurders.

Zie brief