Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Lezing over Willem van Oranje

Historicus René van Stipriaan (auteur van De Zwijger) spreekt op woensdagavond 26 oktober om 20:00 uur in het Stadhuis – Huis van de Stad Naarden over Willem van Oranje, die ten tijde van de moord van de Spanjaarden op de burgerij van Naarden op 1 december 1572 een hoofdrol speelde in de onafhankelijkheidsstrijd van de Nederlanden. Hij was dé pleitbezorger van verdraagzaamheid.

Opgeven voor de gratis toegankelijke lezing kan via:  info@huisvandestadnaarden.nl.
De tentoonstelling in het Huis van de Stad is iedere zondag gratis toegankelijk tot 1 december.

Meer informatie over alle activiteiten en aanmelden voor de bijeenkomst op 1 december kan via: gooisemeren.nl/geboortevannederland