Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Lustrumbijeenkomst Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus Gilde Naarden

Het Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus Gilde Naarden vierde op 29 september jl. in het Huis van de Stad, dwz Naarden, haar 325-jarig bestaan (doorgeschoven van 2021 naar dit jaar).

Prof. Herman Pleij, die ooit is gepromoveerd op het middeleeuwse gildewezen, hield de Feestrede.

Het woord “bus” slaat op de onderlinge verzekering voor werklozen en nabestaanden dat vanouds werd opgericht door deze Naardense gilde.