Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Nieuwe voorzitter TVE

Links Jan Vollers, rechts de nieuwe voorzitter Ana van der Mark

Ana van der Mark is per 22 maart de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE).
Zij volgt hiermee Jan Vollers op.
Ana is architectuurhistoricus en was als erfgoedadviseur de afgelopen 15 jaar werkzaam voor Mooi Noord-Holland en later het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Zij woont al bijna 40 jaar in de regio die zij goed kent, onder meer door haar werk voor de VVV in Naarden Vesting. Haar kennis van en belangstelling voor cultuurhistorie, erfgoed en omgevingskwaliteit wil zij inzetten om de doelstellingen van TVE uit te dragen en verder te ontwikkelen.