Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Onderwijs – 12 – De grote stad in de buurt

Projecten Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

212o_01Huizen vroeger en nu
– basisschool groep 7,8

Dit project gaat over het ontstaan van Huizen vanaf de eerste nederzetting tot aan de huidige inrichting. In de eerste les maken de kinderen kennis met Huizen zoals het nu is ingericht. Huizen was een groeigemeente en sinds die tijd zijn er veel wijken bijgebouwd. Wat zijn de kenmerken van die wijken? Wie wonen daar? Hoe ziet het stratenpatroon eruit? Is er groen? De tweede les gaat over het ontstaan, de groei van Huizen op plattegronden intekenen, wat zijn monumenten. De kinderen zoeken Huizer bronnen in de regionale bronnenbank. Dan krijgen ze een huiswerkopdracht: maak reclame voor je eigen buurt, maak een poster! De posters worden aan elkaar gepresenteerd. In ‘een rondje Huizen’ fietsen ze door vier heel verschillende wijken en onderzoeken deze aan de hand van dezelfde vragen. Ze eindigen met een kijkopdracht bij de Zomerkade. De eindopdracht: ‘maak een nieuw ontwerp voor de Zomerkade’ wordt ingeleid met een gastles door een Huizer architect.