Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Onderwijs – 16 – De opkomst van de industrie

Projecten Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Industrialisatie in Hilversum, de tijd van de fabrieken
– basisschool groep 7
216o_02Les 1 gaat over hoe Hilversum overging van boerendorp naar industriestad. De kinderen zien een afwisselende interactieve PowerPoint. Hilversum komt vol te staan met fabrieken. Tussen de dia’s door doen ze opdrachten in het werkboek, zoeken op plattegronden de fabrieken, doen een internetopdracht.
Les 2 gaat over de gevolgen voor het leven en het werken van de mensen, over kinderarbeid, over het vervoer en de Gooische Stoomtram. In tweetallen gaat de klas aan de slag met opdrachten.
Les 3 zijn twee onderdelen: bezoek aan het Streekarchief waar de kinderen het depot in gaan en een onderzoekje doen met echte bronnen. Onderdeel 2 is een fotozoektocht in de wijk over t Spoor, begeleid door de historische kring.
Les 4 is de reflectie/verwerkingsles. Na de reflectie kiezen de leerkracht of kinderen voor een eindwerkstuk, bijvoorbeeld een weblog maken met een link naar de site van de school.

Boeren en Vissers in Huizen
– basisschool groep 5, 6
216o_01De kijktafel met spullen uit de boeren- en visserstijd roept vragen op bij de kinderen. De leerkracht leidt het project in met de legende Het Mirakel van het Huizer Melkmeisje en de kinderen knippen en plakken tekst en foto’s bij elkaar. De geschiedenis van Huizen wordt op de geschiedenistijdlijn gepast. Met het ingesproken voorleesverhaal ‘Een dijk van een verhaal’ wordt de visserstijd ingeleid. Piet wil ook visser worden net als zijn vader, maar de Afsluitdijk….
De kinderen vergelijken plattegronden van vroeger en nu met elkaar, zoeken betekenissen van straatnamen op. Er wordt een zeemanslied gezongen. Bij het derde onderdeel gaat de klas naar het Huizer Museum waar ze zelfstandig aan de slag gaan met verschillende soorten opdrachtkaarten, zoals de spieringslee tillen, vissen spieten, op de foto in Huizer klederdracht en ze zoeken in het oude dorp naar sporen van de boeren en vissers. De volgende keer wordt een bezoek gebracht aan de Botterwerf en de haven en ze gaan met zuidwesters de Huizer Botter HZ45 op. Op school terug wordt met een literaire kunstenaar een gedicht gemaakt of een schilderij met een beeldend kunstenaar.