Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Onderwijs – 21 – Op de bres voor de natuur

Projecten Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Mijn beste park
– basisschool groep 5, 6
221o_00Mijn beste park gaat over planten, dieren en hun leefomgeving. De leerlingen volgen in zes lessen een verhaal over meester Mats en zijn groep. Aan de hand van stellingen en het vergelijken van posters gaan de leerlingen na wat zij belangrijk vinden in een park voor mensen en dieren.
Daarna bezoeken en beoordelen zij een park in de omgeving en ontwerpen zij een eigen ideale park met ruimte voor mensen, dieren en planten. Hoe bedenk je oplossingen voor hindernissen zoals een pad, een sloot of een muur?

Ons adviesbureau voor natuurverbindingen
– basisschool groep 7, 8
221o_01De boswachters van het Goois Natuurreservaat of Vereniging Natuurmonumenten sturen de leerlingen een brief waarin zij advies vragen voor een natuurverbinding in de omgeving van de school. De leerlingen richten een adviesbureau op, verdiepen zich in de leefwijze van dieren in de regio en bezoeken een bestaande natuurverbinding. Vervolgens bedenken zij een natuurverbinding en presenteren hun oplossing.
De methodiek die wordt gebruikt is verhalend ontwerpen. Een verhalend ontwerp gaat uit van stappen en sleutelvragen. De vorm vraagt van de leerkracht uit te gaan van de kennis en ervaringen van de leerlingen en dus meer begeleider te zijn dan gebruikelijk. In de praktijk blijkt dat door deze methodiek de betrokkenheid van de leerlingen groot is!

Actie Zebrapad-Natuurbrug Zanderij Crailoo
– onderbouw voortgezet onderwijs
221o_02In het project Actie Zebrapad oriënteren leerlingen zich op de soorten natuur in het Gooi. Vervolgens zoomen zij in op het gebied rondom Natuurbrug Zanderij Crailoo. Zij kijken naar de versnippering van het gebied en de maatregelen ter ontsnippering. Ze krijgen een beeld van de eisen die dieren stellen aan hun omgeving

Plan je eigen ruimte
– bovenbouw voortgezet onderwijs
1 De bovenbouwleerlingen maken een beschrijving van een gebied in hun eigen omgeving en bestuderen het natuurlijke landschap, de geologische geschiedenis, bodemgebruik, politieke belangen enz.
2 Ze kijken naar het ruimtelijke ordeningsvraagstuk dat er speelt. Aan de hand van provinciale en lokale bronnen denken zij na over de wijze waarop cultuurhistorische waarden in de toekomst wel of niet ingepast kunnen worden in de ruimtelijke inrichting van de regio.
Als leidraad krijgen zij aan het begin van hun onderzoek de Belvedere-gedachte “behoud door ontwikkeling” mee.
Onderzoeksgebieden Heuvelrug in het Gooi:
Anna’s Hoeve, Hilversum
Blaricummermeent
Landgoed Groeneveld, Baarn
Zuidrand Bussum
Landgoed Monnikenberg, Hilversum
Noordwestelijk villagebied Hilversum