Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Onderwijs – 23 – Een nieuw geluid en een nieuw beeld

Projecten Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

De omroep in Hilversum
– basisschool groep 8
223o_01In de eerste les wordt aan de hand van een PowerPoint met de klas gesproken over het ontstaan en de ontwikkeling van de omroep in Nederland en Hilversum. Tussendoor maken de kinderen opdrachten in het werkboek. Les 2 start met een introductie over de publieke omroepen en commerciële omroepen. Daarna gaan de kinderen in groepjes zelfstandig aan de hand van een checklist een onderzoek doen naar een publieke omroep. We bekijken een plattegrond van Hilversum en zoeken omroepgebouwen.
Einde les 2 krijgen de kinderen de opdracht om te bedenken hoe ze leden kunnen werven voor hun omroep tijdens de fietstocht. Ze maken een reclameposter. In les 3 fietst de klas onder begeleiding langs de vijf oude omroepgebouwen van de publieke omroep. Daar voert ieder groepje actie bij zijn omroep. Pet en vlaggetje gaan mee op de fiets. De fietstocht eindigt met een kijkje op het mediapark en een bezoek aan het depot in Beeld en Geluid. In les 4 maken de groepjes een eindwerkstuk in de vorm van een PowerPoint, weblog, fotoserie of een filmpje. Als u voor het maken van filmpjes kiest, dan kunt u een filmdocent van Globe inhuren die met ieder groepje een geheel eigen filmpje maakt.