Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Onderwijs – 6 – De Erfgooiers

Projecten Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

206o_00Boeren en wevers in Laren
– basisschool groep 6
Twee voorleesverhalen over Hendrik de Mik, die als boerenjongetje echt in Laren geleefd heeft vormen de start van les 1 en 2. De verhalen worden gelezen door een Laarder min of meer in Larens dialect en geïllustreerd met grote foto’s. De kinderen doen een knipplakopdracht over Hendrik. Ze vergelijken een kaart van Laren vroeger met de kaart van nu, zoeken straatnamen die met de boeren en de wevers te maken hebben en bekijken de klederdracht van door de week en van de zondag.
Tijdens de wandeling zoeken ze huizen, gebouwen die een boerderij zijn geweest. In de Lindenhoeve zien ze het graan, de hooiberg, de deeldeuren, werktuigen en ze dansen Te Laren op de Dom met de dansgroep Klepperman van Elleven. Het project eindigt met de ‘boerendag’.

206o_01Boerendorp Blaricum
– basisschool groep 5, 6
Het voorleesverhaal Tijs op de boerderij in Blaricum gecombineerd met afbeeldingen op een PowerPoint is de introductie op het project. De kinderen leven mee met een dag uit het leven van Tijs. In het werkboek gaan de kinderen aan de slag met historische foto’s uit het verhaal en bijpassende teksten. De boerenkleren en klompen liggen op de thematafel. In de tweede les worden plattegrond van vroeger met nu vergeleken. De kinderen zoeken straatnamen van vroeger. Een Blaricums liedje dat gezongen gaat worden op de boerderij ’t Werckpaerdt’ wordt ingestudeerd. Het volgende onderdeel is de fotospeurtocht door het dorp gecombineerd met activiteiten. Op de eng staan twee boeren die met het echte oude gereedschap laten zien wat het werk van de boeren inhield. De kinderen mogen schoffelen en zaaien. In de smederij wordt verteld wat daar vroeger gebeurde en wat er nu gebeurt. En op de Zorgboerderij ’t Werckpaerdt’ is een programma met allerlei doe-activiteiten: koe melken, voertuigen zoeken, wat eten de dieren, meehelpen met hooien. In de afsluitende les kan een boerenmiddag gehouden worden, maar de leerkracht kan er een ook een kleine les van maken.

206o_02Boerendorp Hilversum
– basisschool groep 6
Les 1 begint met een korte introductie over tijdlijnen van jezelf, de week en de geschiedenis. Dan leest de leerkracht het verhaal voor: ‘het kalf van Gerben is weg’. Het verhaal speelt zich in Hilversum af, dus straatnamen, de eng en de meent komen er in voor. Tijdens het verhaal laat de leerkracht op het digibord foto’s zien van boerenbegrippen, zoals de deel, de bedstee ed. De kinderen doen daar in les 1 zelf een opdracht over.
Les 2 gaat over plattegronden vergelijken, straatnamen zoeken en kleuren en over het werk van de boer vroeger en nu. De boerenkleding hangt in de klas. Het liedje: ‘In Hilversum, daar op de Kerkbrink’ en het versje ‘Handje klap’ worden aangeleerd. De historische kring ontvangt de klas op de Kerkbrink en daarna doen de kinderen afwisselend in groepjes het boerendansje, het versje en een foto opdracht. Ook loopt de klas naar boerderij Houtman en het Erfgooiersbeeldje.
Volgende onderdeel is het bezoek aan de boerderij. De boerin loopt met de hele klas de boerderij rond en dan gaan de kinderen actief aan de slag met: kunstkoe melken, gras plukken, wol kaarden, ouwe en nieuwe werktuigen vergelijken ed.
In de verwerkingsles kan gekozen worden uit diverse eindopdrachten, zoals bouwplaat boerderij, boereneten maken, maar ook een PowerPoint.

Meer informatie over deze projecten op de website van de St. Omgevingseducatie.