Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Ons erfgoed onder de Omgevingswet

Met bestuurslid Hetty Laverman als dagvoorzitter volgden op 3 september 25 enthousiaste vrijwilligers op het gebied van erfgoed een eendaagse cursus van dr Roel During van de Wageningse Universiteit.