Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Open Dag 2021 in Bussum

In samenwerking met de Historische Kring Bussum hield Tussen Vecht en Eem (TVE) op zaterdag 16 oktober 2021 de jaarlijkse Open Dag. Het thema was deze keer Het Gezicht van het Gooi, veranderend landschap tussen Vecht en Eem vanaf 1850. Na een welkomstwoord van Jan Vollers, voorzitter van TVE, werd de dag geopend door de burgemeester van Bussum Han ter Heegde. De eerste lezing met als titel Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem werd gegeven door van Drs. Irmgard van Koningsbruggen. Na een korte pauze volgde de lezing van Prof. Dr. Johan Carel Bierens de Haan, met de titel De Cultuurhistorische betekenis van Landschappen. Na een uitstekend verzorgde lunch was het tijd voor de verschillende excursies.

Zie fotoalbum: Open Dag 2021 Bussum