Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Open Dag 2022

De Open Dag op 8 oktober 2022 in Soest gaat niet door

Het aantal aanmeldingen is ver beneden onze verwachting gebleven, waardoor het helaas niet mogelijk bleek de geplande activiteiten te laten doorgaan.

Namens het bestuur van TVE en de Historische Vereniging Soest/Soesterberg,
Jan Siebenga
Secretaris TVE