Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Open Dag TVE en de Historische Kring Loenen 2023

Meer dan 70 deelnemers betraden op zaterdag 21 oktober de fraai gerestaureerde Grote Kerk in Loenen. Niet alleen om te genieten van het prachtige interieur, maar vooral ook van de geboden lezingen. Na het welkomstwoord van TVE-voorzitter Ana van der Mark, opende wethouder Dick Polman de Open Dag.

Juliette Jonker-Duynstee beschreef de ontwikkeling van de bebouwing langs de Vecht en meer specifiek die van de buitenplaatsen, waarbij ze een vergelijking trok met de buitenplaatsen in ‘s Graveland. Gerard ter Heerdt liet zien hoe langs de Vecht de mens het water begrenst, maar hoe ook het water de mens begrenst. Michiel Korthals beschreef de onderaardse processen, die bepalend zijn voor de flora. Hij gaf aan, dat de mens daarin niet onbegrensd kan ingrijpen.

Bert Ypey van de HK Loenen bedankte een sprekers en bedacht ze met een attentie. Tijdens de lunch toonde Maarten Bootsma een indrukwekkende serie foto’s van de renovatie van de kerk, die eind 2022 gereed kwam.

De deelnemers verdeelden zich ’s middags over drie excursies. Zo werd de tuin van de buitenplaats Nieuwerhoek van de familie Munnig Schmidt bezocht en de gasten mochten een blik werpen in de fraaie entree van het gebouw. Onder leiding van een polderwachter en de tuinman werd over het terrein van het landgoed Vrederijk van de familie Groenink gewandeld. Micha Cluysenaer leidde een grote groep rond door het monumentenrijke dorp Loenen.

De dag werd afgesloten met een geanimeerde borrel in de kerk, waarbij koster Henk Kroon en zijn vrijwilligers uitgebreid lof werd toegezwaaid. We kijken terug op een geslaagde Open Dag 2023.

Meer foto’s in het fotoalbum