Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Open Dag op zaterdag 16 oktober 2021

Tussen Vecht en Eem Historische Kring Bussum

Open Dag op zaterdag 16 oktober 2021

Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum

Het Gezicht van het Gooi,
veranderend landschap tussen Vecht en Eem vanaf 1850

Tot aan de aanleg van de Oosterspoorweg in 1874 was het Gooi in essentie een boerengemeenschap met wat industrie en nijverheid in Naarden en Hilversum. Het spoor kuste de schone slaapster wakker. Her en der verrezen villawijken, want de eerste forensen waren bemiddelde Amsterdammers. Terwijl de bevolking explosief groeide, verdwenen de schapen van de hei en de boeren van de akkers. In enkele decennia veranderde het Gooi van een wat armzalige agrarische regio in het parkachtig landschap zoals wij het nu kennen.

Gelukkig was een groot deel van het gebied in het collectieve bezit van de erfgooiers, een uniek verschijnsel in ons land. In 1932 werd dat bezit ondergebracht in het Goois Natuurreservaat. Nieuwbouw was daardoor maar in beperkte mate mogelijk.

De snelle ontwikkeling aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is, samen met de oprichting van het Goois Natuurreservaat bepalend geweest voor het hedendaagse gezicht van het Gooi.

In samenwerking met de Historische Kring Bussum zijn over dit thema boeiende lezingen en excursies georganiseerd.

Programma:

09:30 Ontvangst en inschrijving.
Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, 1404 JB  Bussum
10:00 – Welkom en opening
  – Lezing Drs. Irmgard van Koningsbruggen, Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem
 
Mevrouw Van Koningsbruggen is architectuurhistoricus en erfgoedadviseur, voorzitter Dudok Architectuurcentrum en bestuurslid Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht
  – Lezing Prof. Dr. Johan Carel Bierens de Haan, De Cultuurhistorische betekenis van Landschappen
 
De heer Bierens de Haan is onder meer voorzitter van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade en was bijzonder hoogleraar Cultureel Erfgoed van monument, tuin en landschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam
13:30 – 15:00 Diverse excursies naar keuze:

A.     1900 versus 2000. Architectonische wandeling van de Wilhelminakerk naar Station Naarden-Bussum

B.     Het gevarieerde gezicht van het Spiegel. Wandeling door Bussum ten westen van het spoor.

C.     De Hilversumse Meent. Nieuwbouw op voormalige erfgooiersgrond. Voor vervoer wordt gezorgd.

Let op: U moet bij inschrijving uw keuze kenbaar maken!

Aanmelding is gesloten.