Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Opening dubbeltentoonstelling in het Huizer Museum

Op vrijdag 15 juni, verrichte wethouder Fleur van der Kleij de openingshandeling van een dubbeltentoonstelling waarvoor ook TVE was uitgenodigd.

De ene tentoonstelling gaat over het leven en de werken van Anthonie Pieter Schotel. Schotel, een Nederlandse schilder, die vooral bekend stond om zijn haven- en (Zuider)zeegezichten. Zeven musea uit het Netwerk Zuiderzeecollectie werkten samen voor de organisatie van deze reizende tentoonstelling.

De andere tentoonstelling geeft in het voormalige vissersdorp Huizen vier Oekrainische kunstenaars gelegenheid zich voor te stellen aan de bevolking en bezoekers van Huizen een blik te gunnen op Oekraïne. Met een selectie van schilderijen van Iryna Kaljoezjna, Tetiana Albitska-Kostomarova en van Alex Korol, en beeldhouwwerk van Vera Oestyanskaya, toont het museum iets van het land, zijn inwoners en natuurlijk ook van het Oekraïense kunstleven.