Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Opnieuw grote schenking voor Museum Spakenburg

Onlangs kreeg Museum Spakenburg opnieuw een flink aantal schilderijen en visserijattributen aangeboden. Het museum is blij dat aan haar wordt gedacht als een familie niet langer een verzameling in stand kan houden.

Bij deze schenking zat een flink aantal kleinere afbeeldingen van botters. Meer bijzonder was een groot schilderij van de BU 45 onder vol zeil op zee. Het museum heeft een grote collectie werken van Klaas Zwaan, maar een schilderij met dit onderwerp nog niet echt. Dat gold ook voor een groot stilleven met onder meer rode poon en een tinnen kan. Extra bijzonder was een vroege tekening van Jan Zwaan, de zoon van Klaas.

Naast deze kunstwerken, werden veel voorwerpen geschonken die met botters en/of met de visserij te maken hebben. Onder meer een zijden netje dat voor het ijsvissen werd gebruikt. Maar voordat met vissen kon worden begonnen, moest er een gat in het ijs worden gehakt. Daarvoor werden ijsbijlen gebruikt, maar als het ijs te dik werd, een bijzondere ijszaag. Een zeldzaam voorwerp want een dergelijke zaag was nog niet in de collectie aanwezig.

Ook was er een plankje met de naam J. Koelewijn erop. In eerste instantie leek het op een mastplankje. Daarop werd iemand in de mast gehesen om onderhoud te plegen. Maar bij nader inzien was het dat toch niet. Onduidelijk is wat het wel is. Waarschijnlijk een plankje dat als versiering in het vooronder van een botter werd gebruikt.

Het museum heeft deze voorwerpen met plezier in ontvangst genomen en bij elkaar vormen ze mooie aanvullingen op de collectie.

Schilderij van Klaas Zwaan

1. Schilderij van Klaas Zwaan: De BU 45 onder vol zeil

IJsbijlen en een bijzondere zaag

2. IJsbijlen en een bijzondere zaag om ijs mee te zagen

Versiering van botter

3. Versiering afkomstig van een botter

Voor meer informatie: Museum Spakenburg (Arie ter Beek)
E-mail: a.terbeek@museumspakenburg.nl
Telefoon: 033-2983319