Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Oprichting Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG)

De SNLG komt voort uit grote verontrusting, waardoor wij in 2000 ons gedwongen zagen de SBGH (Stichting Behoud Gooise Heide ) op te richten. Met behulp van de SBGH en de gemeente Bussum, VVG, GNR en burgers uit het hele Gooi kon de weg over de hei ten zuiden van Bussum worden tegengehouden.

Zoals U in de statuten kunt lezen is ons beleid gericht op samenwerking met andere natuurorganisaties. De SNLG is geen actiegroep, maar een groep waarbij onderzoek naar de feiten bij milieuconflicten centraal staat. Problemen op het gebied van natuur, landschap en milieu komen niet uit de lucht vallen. Voorgenomen plannen van overheden blijken te vaak ondoordacht te zijn vanuit economische belangen. De bescherming van natuur , landschap en milieu delft daarbij te dikwijls het onderspit. Er zijn geen win-win situaties.

In de afgelopen 20 jaar zijn de bedreigingen voor natuur en landschap van het Gooi van binnen- en van buitenaf alleen maar groter geworden. Tal van ruimtelijke claims worden op de natuur en landschap van het Gooi gelegd. Deze claims dienen niet het belang van natuur en landschap. De problemen zijn van zeer complexe aard en zijn vaak met geheimzinnigheid en geheimhouding omgeven.

De SNLG streeft ernaar, binnen onze mogelijkheden, concrete voornemens van overheden waarbij natuur en landschap dreigen te worden aangetast, bestuurlijk-juridisch en landschappelijk-biologisch te onderzoeken en te doorgronden. Uitwisseling van kennis en ervaring met andere (natuur)organisaties en verontruste medeburgers staat bij ons voorop. Het kennis-potentieel van burgers blijkt te vaak niet te worden benut door natuurorganisaties en door actiegroepen.

Biologie en recht zijn voor de SNLG instrumenten om het overheidsbeleid te doorgronden en te ontzenuwen. Op basis van deze kennis heeft de SNLG zich tot taak gesteld vernietiging en vernieling van onze natuur en landschap te bestrijden. Wij doen dat in volledige onafhankelijkheid.

Mw. C. Bosmann, voorzitter SNLG
P. B. Ph. M. Bogaers, secretaris, vice-voorzitter SNLG
Adres Secretariaat: Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum (gem. Gooise Meren)
Tel.: 035-6935209
Email: info@snlg.nl