Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

Op dinsdag 1 december vindt de digitale overhandiging van de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek plaats. Gedeputeerde van cultuur Zita Pels overhandigt middels een korte film de nieuwe SCHATRIJK aan de inwoners van deze twee archeologieregio’s.
Wethouders van de betrokken gemeenten hebben de glossy in ontvangst genomen, en geven eveneens in een kort filmpje hun reactie.

PERSBERICHT