Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Restauratie schilderij Comenius

Directeur van het Comenius Museum en nu bestuurslid John Exalto en Henk Roos lid van de Raad van Advies hebben subsidie gekregen van de Lakeland Foundation om De Oude Man te restaureren. Dit schilderij, een negentiende-eeuwse kopie naar Rembrandt, toont naar men denkt Comenius in zijn latere jaren. Wanneer de restauratie afgerond is, zal dit gepast gevierd worden met een bijeenkomst, zo meldt Comenius Museum in Naarden.

In het decembernummer van TVE werd in 2019 uitvoerig aandacht besteed aan dit schilderij in een artikel geschreven door Henk Roos.

Exemplaren van dit nummer zijn nog te verkrijgen via de penningmeester van TVE.