Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Stichting Monumenten Bezit

Woensdag 19 september 2018, aanvang 20 uur
in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

Over beheer en onderhoud van de Vestingwerken van Naarden

Stichting Monumenten Bezit (SMB)Sinds januari 2016 is de Stichting Monumenten Bezit (SMB) eigenaar van de Vestingwerken van Naarden. Dit eigendom brengt het nodige beheer- en onderhoudswerk met zich mee. Het zorgvuldig omgaan met cultuurhistorische waarden speelt daarin voor de SMB een belangrijke rol. Deze avond zullen drie medewerkers van de SMB dit werk nader toelichten:

  • Mark van den Bos, directeur van SMB, zal een algemene introductie geven op de Stichting en haar werk.
  • Lenneke Willemstein, architectuurhistorica en bouwkundig adviseur bij SMB, zal een toelichting geven op het kleuronderzoek dat zij de afgelopen tijd in de vesting heeft uitgevoerd.
  • Jeroen van der Werf, projectleider bij SMB, zal dieper ingaan op onder meer het metselwerkonderhoud en diverse tekeningen die in het archief zijn gevonden. Deze tekeningen laten een heel ander beeld zien van de vesting dan we kennen.

Historisch Café Naarden: discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comeniusmuseum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.