Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Tentoonstelling en herdenking over het jaar 1572 in Naarden

Het jaar 1572, dit jaar 450 geleden, is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Zo ook Naarden. Gemeente Gooise Meren, Naardense culturele instellingen en een werkgroep onder leiding van historicus Henk Michielse organiseren evenementen om bij dit historische jaar en de betekenis ervan voor Naarden stil te staan. Met als belangrijkste moment de herdenking van de burgermoord in Naarden op 1 december in de Grote Kerk.

1572: de Geboorte van Nederland

In 1572 bestond Nederland nog niet zoals wij ons land nu kennen en het gebied stond onder gezag van de Spaans-Habsburgse Philips II. Er ontstond echter onvrede over zijn bewind en toen de watergeuzen Den Briel innamen in 1572, markeerde dit de eerste stap naar de vorming van de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’. Het jaar 1572 is daarom het begin van de ‘geboorte van Nederland’ en markeert een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648). Vanaf 2022 willen veel Nederlandse gemeenten, waaronder Gooise Meren en andere organisaties gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken, in vorm van een Samenwerkingsverband 1572.

Herdenking Burgermoord Naarden

Hoewel de geboorte van Nederland reden is voor een positieve terugblik naar het jaar 1572, kan niet elk dorp of stad blij terugkijken naar de gebeurtenissen 450 jaar geleden. Op 1 december 1572 werd een groot deel van de bevolking van Naarden door het Spaanse leger vermoord. Het droevige lot van Naarden speelt daarom ook de hoofdrol in de activiteiten die zijn georganiseerd in gemeente Gooise Meren. Het drama in Naarden is beslissend geweest voor hoe Naarden er nu uitziet. De historici Judith Pollman, Henk Michielse en Raymond Fagel schijnen hun licht over de gebeurtenissen in een uitgebreid programma tijdens de Herdenking in de Grote Kerk in Naarden op 1 december 2022. De herdenking wordt afgesloten met de presentatie van het boek Naarden 1572 – burgermoord en brandstichting door de voorzitter van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

Tentoonstelling en overige activiteiten 1572

Vanaf 11 september is het mogelijk voor geïnteresseerden om een tentoonstelling te bekijken over 1572 in Huis van de Stad Naarden. De tentoonstelling zal feestelijk geopend worden op 22 september om 16.00 uur met wethouder Nico Schimmel. Daarnaast spelen Het Nederlands Vestingmuseum en het Comenius Museum ook in op de jaren 1572 en 1672. Het Vestingmuseum heeft zijn expositie vernieuwd. Het Comenius Museum belicht de bijzondere verstandhouding tussen Comenius, dé Europese vredesdenker, en Louis de Geer, die actief was in de internationale wapenhandel. Op woensdagavond 26 oktober spreekt historicus René van Stipriaan (auteur van De Zwijger) in Stadhuis Naarden over Willem van Oranje, die rond 1572 een hoofdrol speelde en dé pleitbezorger was van verdraagzaamheid. Meer informatie over deze activiteiten en aanmelden kan via gooisemeren.nl/geboortevannederland.