Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

The woman who made van Gogh

Jo van Gogh-Bonger, Amsterdam, April 1889 – Bron: Wikipedia

Na tientallen jaren te zijn genegeerd door de kunsthistorie, wordt Jo van Gogh-Bonger, vrouw van Theo van Gogh en schoonzus van de schilder, eindelijk erkend als de kracht die de ogen van de wereld opende voor zijn genialiteit. Zij zorgde ervoor dat de nalatenschap van Vincent van Gogh bewaard bleef. Haar zoon Vincent Willem heeft in 1962 de hele collectie overgedragen aan de Nederlandse Staat, waarna deze het Van Gogh museum liet bouwen.

In TVE nr. 2015/4 schreef Marcus van der Heide een artikel over haar en in TVE nr. 2020/1 opnieuw nog uitvoeriger n.a.v. van zijn bespreking van het boek Alles voor Vincent – Het leven van Jo van Gogh-Bonger van Hans Luijten waarover nu de NYT rept.

Lees hier het verhaal over Jo:  New York Times Magazine