Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Themadag 5000 jaar begraven in het Gooi

Op 14 mei 2022 houdt stichting Terebinth een themadag in Laren (N-H). Sprekers geven deze dag een overzicht van wat er in de loop van de geschiedenis in de streek van Vecht en Eem aan de orde was: grafheuvels, crematie, begraven op katholieke kerkhoven en op algemene begraafplaatsen. Kortom: van prehistorie tot begraven in de twintigste eeuw. Wie wil weten hoe het met de begraaf- en rouwcultuur in deze streken was gesteld, is van harte welkom op de themadag op 14 mei!

Voor meer informatie: Programma Themadag Laren 14-mei-2022.