Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Themanummer Volksverheffers is verschenen

Anderhalve eeuw geleden was er een groep weldenkende en welmenende burgers die het idee hadden dat zij een eiland van beschaving vormde  in een zee van barbarij.

Maar zij legden zich daar niet bij neer. Zij verenigden zich in organisaties die zich als doel stelden om de onverlichte medemens uit diens duisternis op te beuren. Later zouden ook socialisten en (nog later) de overheid dat doen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de leefomstandigheden van 150 jaar geleden voor velen veel slechter waren dan tegenwoordig. En dat veel volksverheffers zich hebben ingespannen om ook hierin verbetering te brengen.
Het themanummer van TVE is gewijd aan deze volksverheffers.