Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

TVE reikt Cultuurhistorische Bouwsteen voor Omgevingsvisie aan

Verschillende gemeenten zijn thans aan de slag om omgevingsvisies vast te stellen waar komende jaren wel en niet kan worden gebouwd en waar nieuwe wegen aangelegd. Hoe willen ze omgaan met behoud van  beschermde woonkernen,  en blijvend zorgen voor monumentaal erfgoed. Hoe zetten zij zich in voor het respecteren van het open cultuurlandschap van erfgooiers en voor vrij zicht langs de Vecht.
Denk ook aan forten van de Stelling van Amsterdam met vestingen Muiden, Naarden en Weesp. Wat als opeens zonder samenhang overal windturbines oprijzen.
Daarom is het goed dat gemeenten in Gooi en Vecht een Regionale Samenwerkings Agenda hebben gemaakt om samen te kijken naar opgaven waar ze alle voor staan. Die gezamenlijke taak is terug te vinden in het Koersdocument dat het Regiobureau Gooi en Vechtstreek in september jl. heeft ontwikkeld en waar TVE bijgaande reactie op heeft gegeven. TVE heeft gesteund door de Vechtplassencommissie, Heemschut NH en de Vereniging Vrienden vh Gooi, op 24 november haar reactie als Cultuurhistorische Bouwsteen voor de Omgevingsvisie,  behalve aan het Regiobureau ook verstuurd aan alle gemeentebesturen en raadsleden.