Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Van ‘heidens’ urnenveld in Hilversum tot Sint-Janskerkhof

Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)
Lezing door Henk Michielse op 2 November, Allerzielen 2017
Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 12, Bussum
Aanvang: 20:00 uur

Dodenofficie

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden ineens begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: wat betekende het Sint-Janskerkhof? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

 

0 comments

Nog geen reacties...

Plaats reactie hieronder.

Leave a Comment