Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Verdieping – 13 – Water als verdedigingsmiddel

Publicaties over de Nieuwe Hollandse Waterlinie

213_v_01Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie
In de Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie is de Nieuwe Hollandse Waterlinie cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema’s:
1. de ligging van het landschap,
2. het inundatiesysteem,
3. strategische stelsel,
4. recente ontwikkelingen.
De linie openbaart zich als een wijdvertakt militair verdedigingssysteem van forten, groepsschuilplaatsen en bij oorlogsdreiging te inunderen polders. De kaarten tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. Ze laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de forten etaleren de rijkdom aan historische plekken, landschappelijke inpassingen en inrichtingselementen. De atlas biedt bestuurders houvast en ontwerpers vrijheid.

Een goed vertrekpunt voor het opnieuw op de kaart zetten van dit unieke nationale landschap. Essays plaatsen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een historisch perspectief. Onlangs werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen als Rijksmonument. De atlas is tot stand gekomen in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze atlas is ontworpen door Joost Grootens, winnaar van de Rotterdam designprijs 2009 met zijn ontwerp voor vier atlassen van Uitgeverij 010: de Grote KAN Atlas, de Metropolitan World Atlas, de Limes Atlas en de Vinex Atlas. De Atlas NHW kost € 45 en is te bestellen in de grotere boekhandel of via www.atlas-winkel.nl (ISBN 978 90 6450 608 6) Engelse editie: Atlas of the New Dutch Water Defence Line / ISBN 978 90 6450 712 0