Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Waterlinie boek voor de jeugd


De bij TVE bekende Elganan Jelsma, actief bij Waterliniemuseum Fort Vechten, en partner Rob Schultheiss maakten kinderboek over de Hollandse Waterlinie.

Zie bericht uit de Gooi-Eemlander van 26 april 2021