Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Groot Goois Toekomstdebat ‘Op naar 2040’

Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door aan toekomstige generaties?
Die vraag stond centraal tijdens de paneldiscussie in Theater Singer op 21 februari.
De blik werd 20 jaar vooruit gericht hoe vinden burgers, erfgoedbewaarders, agrariërs, natuurbeheerders elkaar, terwijl ook nog een nieuwe energie-opgave ruimte vergt.
Onder de 150 aanwezigen bevonden zich behalve kenners van erfgoed en natuur ook vele lokale bestuurders.
Binnenkort volgt hier een link naar het verslag van de paneldiscussie en de lezingen.

Hierbij een sfeerimpressie van de middag.

De hoofdlezing hield prof Eric Luiten van de TU Delft over Hoeveel laadvermogen heeft het Nederlands landschap, waarna Christiaan van Zanten van Regio Gooi en Vecht de presentatie van de historische wording van ons gebied voor zijn rekening nam.

TVE-voorzitter Jan Vollers gaf ter afsluiting de volgende Boodschap voor Erfgoed tussen Vecht en Eem in 2040 mee:

 • Zet in op een blijvende balans van wonen en werken op grens zand en water
 • Koester open landschap rond forten, vestingen en buitenplaatsen
 • Verbind logische overgangen natuurparken en nieuwe wateropslag-gebieden
 • Ontzie open cultuurlandschap: geen zonneweiden, maar benut aardwarmte-energie en nieuwe energiedragers op daken
 • Stop losse gemeenteplannen en ontwikkel een regionale kustvisie van alle Gooimeer-gemeenten, met zonering waar rust en vogelgebied moeten en waar recreatie kan
 • Wees pro-actief en ontwikkel regionaal beleid voor herbestemmen van vrijkomend agrarisch gebied

Belangrijke richtlijnen voor een Nieuwe Erfgoedkaart van Gooi en Vecht 2040.

Gemeenten bereiden momenteel hun Omgevingsvisie voor. Deze vervangt afzonderlijke regels voor bescherming van erfgoed, natuurbeheer, en nieuwe bestemmingen voor bedrijvigheid en energie. Gemeenten kunnen, liefst in regionale afstemming, hun voordeel doen met de uitkomsten van dit symposium dat TVE hield ter gelegenheid van haar 50 jaar bestaan.

 

februari 21, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Groot Goois Toekomstdebat ‘Op naar 2040’

Groot Goois Toekomstdebat

Op naar 2040

Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door aan toekomstige generaties ?
Ruimtelijke vergezichten op Landschap en Erfgoed van ’t Gooi tussen Vecht en Eem


1970 – 2020
Vrijdag 21 februari 2020
van 16 tot 19 uur
Singer Theater Laren
Nederland gaat de komende twintig jaar op de schop:

 • Moeten er extra woningen komen in weilanden tussen Hilversum en Loenen of wijken de hoogte in ?
 • Ruim baan voor meer auto’s of juist meer spoor, snelle fietsbanen en autoluwe zones?
 • Waar willen we wel en waar geen windturbines en zonneparken?
 • Komt boerenland vrij voor wonen, bedrijven, logistiek, wateropslag of natuur?
 • Winnen commercie en leasure in de kustvisies op het Gooimeer het van natuur en rust?
 • Komt zorgplicht van burgers en lokale overheden voor ons unieke GNR-landschap van erfgooiers in de knel?
 • Blijft de historische beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door verwachte status Unesco Wereld erfgoed ook na 2040 intact?
 • In hoeverre stemt Gooi & Vecht af op de omliggende regio’s?
Inleidende lezing prof. Eric Luiten – hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft vm. Rijksadviseur voor Landschap en Water. Presentatie Historisch Landschapsbeeld – Christiaan van Zanten – Regiobureau

Paneldiscussie met o.a.:

 • Friso de Zeeuw, em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling, oud-gedeputeerde Noord-Holland
 • Jan Kastje, wethouder Hilversum, trekker energieovergang in de regio
 • Janine Caalders, voorzitter Nat. Park Utrechtse Heuvelrug
 • Karin Kos, rentmeester-dir. Goois Natuurreservaat

Met welke blik vinden zij elkaar voor een wenselijk èn haalbaar toekomstscenario op middellange termijn, in 2040?
Welke boodschap krijgen gemeenten mee voor hun Omgevingsvisie ?

Gespreksleider: oud-gedeputeerde Bart Krol provincie Utrecht en oud-wethouder Soest.

Bestemd voor vertegenwoordigers van erfgoed- en natuurorganisaties en voor iedere burger en bestuurder met compassie voor ons gebied. Bijdrage kosten € 10,-.

Opgeven: www.tussenvechteneem.nl/aanmeldingsformulier-groot-goois-toekomstdebat/

januari 29, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Groot Goois Toekomstdebat

Burgerinitiatieven bundelen krachten voor Geopark

Vanaf 1 januari 2020 werken Stichting Geopark Heuvelrug i.o. en Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht samen verder vanuit Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht. Een Geopark is een landschap met unieke aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden. Het doel van de oprichting van het Geopark is om de waarden van het gebied onder de aandacht te brengen en het gebied beter op de kaart te zetten.
(Lees verder)

januari 27, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Burgerinitiatieven bundelen krachten voor Geopark

‘Zonnestraal’ is wél werelderfgoed

In een artikel in NRC Handelsblad van 20 november 2019 werd de volgende brief geplaatst:

‘Het besluit van minister Van Engelshoven om het voormalige sanatorium en nazorgkolonie Zonnestraal af te voeren van de voorlopige lijst van nominaties voor Unesco werelderfgoed heeft ons geschokt en vervuld van ongeloof en onbegrip. Daar stond Zonnestraal als sinds 1995 op. De moderne architectuur van Duiker en Bijvoet en de aanleg van het complex vormen een pure materialisering van de ten grondslag liggende idealen, de esthetische principes van het Nieuwe Bouwen en het sociaal-medische programma van eisen. Samen met de Van Nellefabriek en het Rietveld-Schröder huis vormt Zonnestraal mondiaal een van de belangrijkste iconen van de internationale twintigste-eeuwse Moderne Beweging. Deze opvatting wordt internationaal in brede kringen van specialisten op het gebied van modern architectonisch erfgoed onderschreven. (Lees verder)

januari 20, 2020   Reacties uitgeschakeld voor ‘Zonnestraal’ is wél werelderfgoed

Historisch Café Naarden op 15 januari 2020

Op woensdag 15 januari 2020, aanvang 20 uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden
spreekt Joop van Gool, boekverkoper met belangstelling voor het boek en de Middeleeuwen over
‘Laat Middeleeuwse Getijdenboeken’.

In deze lezing komen drie hoogtepunten uit de Middeleeuwse miniatuurkunst aan bod:
– Très Riches Heures van Jean Duc de Berry
– Het Getijdenboek van Catharina van Kleef
– De Meester van Maria van Bourgondië

 

januari 7, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Historisch Café Naarden op 15 januari 2020