Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Het maartnummer van 2020 is uit!

Dit maartnummer, met een vernieuwde redactie, staat al zijdelings in het teken van 75 jaar vrijheid. U leest het verhaal van Guus Kroon over de berging van een Britse bommenwerper in een polder bij Weesp. Jan Vollers doet verslag van een reizende tentoonstelling over joodse componisten en musici tijdens de Duitse bezetting.
Sander Koopman en Jan Sevink presenteren het artikel ‘De grenzen van de wildernis. Tot waar kwam het veen aan de randen van het Gooi?’
Marcus van der Heide bespreekt een biografie over Jo van Gogh-Bronger.
Henk Michielse bespreekt het vorig jaar uitgekomen boek ‘Katholiek in de Republiek’ en evalueert in een tweede artikel de cursussen Gooiologie.
(Lees verder)

april 5, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Het maartnummer van 2020 is uit!

‘Zonnestraal’ is wél werelderfgoed

In een artikel in NRC Handelsblad van 20 november 2019 werd de volgende brief geplaatst:

‘Het besluit van minister Van Engelshoven om het voormalige sanatorium en nazorgkolonie Zonnestraal af te voeren van de voorlopige lijst van nominaties voor Unesco werelderfgoed heeft ons geschokt en vervuld van ongeloof en onbegrip. Daar stond Zonnestraal als sinds 1995 op. De moderne architectuur van Duiker en Bijvoet en de aanleg van het complex vormen een pure materialisering van de ten grondslag liggende idealen, de esthetische principes van het Nieuwe Bouwen en het sociaal-medische programma van eisen. Samen met de Van Nellefabriek en het Rietveld-Schröder huis vormt Zonnestraal mondiaal een van de belangrijkste iconen van de internationale twintigste-eeuwse Moderne Beweging. Deze opvatting wordt internationaal in brede kringen van specialisten op het gebied van modern architectonisch erfgoed onderschreven. (Lees verder)

april 4, 2020   Reacties uitgeschakeld voor ‘Zonnestraal’ is wél werelderfgoed

Groot Goois Toekomstdebat ‘Op naar 2040’

Startpositie.
Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door aan toekomstige generaties?
Die vraag stond centraal tijdens de paneldiscussie in Theater Singer op 21 februari 2020.
De blik werd 20 jaar vooruit gericht hoe vinden burgers, erfgoedbewaarders, agrariërs, natuurbeheerders elkaar, terwijl ook nog een nieuwe energie-opgave ruimte vergt.
Onder de 150 aanwezigen bevonden zich behalve kenners van erfgoed en natuur ook vele lokale bestuurders. (Lees verder)

maart 12, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Groot Goois Toekomstdebat ‘Op naar 2040’

Historisch Café Naarden

GEANNULEERD.
Het Historisch Café van 18 maart wordt uitgesteld
Een alternatieve datum volgt nog

Woensdag 18 maart 2020,
aanvang 20 uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

De herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog zijn voorbij. Wie boeit dat in Nederland? Want we zitten middenin het jaar van de viering van 75 jaar Bevrijding: ónze Tweede Wereldoorlog. Honderd jaar einde Eerste Wereldoorlog mag er echter ook zijn, zeker omdat die het einde van Naardens militaire betekenis markeert. Deze avond biedt een overzicht van de (ontbrekende) herdenkingscultuur rondom het einde van de eerste oorlog. Bourgraaf spreekt verder over de samenhang tussen de wereldoorlogen. (Lees verder)

februari 28, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Historisch Café Naarden

Groot Goois Toekomstdebat

Op naar 2040

Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door aan toekomstige generaties ?
Ruimtelijke vergezichten op Landschap en Erfgoed van ’t Gooi tussen Vecht en Eem


1970 – 2020
Vrijdag 21 februari 2020
van 16 tot 19 uur
Singer Theater Laren
Nederland gaat de komende twintig jaar op de schop:

 • Moeten er extra woningen komen in weilanden tussen Hilversum en Loenen of wijken de hoogte in ?
 • Ruim baan voor meer auto’s of juist meer spoor, snelle fietsbanen en autoluwe zones?
 • Waar willen we wel en waar geen windturbines en zonneparken?
 • Komt boerenland vrij voor wonen, bedrijven, logistiek, wateropslag of natuur?
 • Winnen commercie en leasure in de kustvisies op het Gooimeer het van natuur en rust?
 • Komt zorgplicht van burgers en lokale overheden voor ons unieke GNR-landschap van erfgooiers in de knel?
 • Blijft de historische beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door verwachte status Unesco Wereld erfgoed ook na 2040 intact?
 • In hoeverre stemt Gooi & Vecht af op de omliggende regio’s?
Inleidende lezing prof. Eric Luiten – hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft vm. Rijksadviseur voor Landschap en Water. Presentatie Historisch Landschapsbeeld – Christiaan van Zanten – Regiobureau

Paneldiscussie met o.a.:

 • Friso de Zeeuw, em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling, oud-gedeputeerde Noord-Holland
 • Jan Kastje, wethouder Hilversum, trekker energieovergang in de regio
 • Janine Caalders, voorzitter Nat. Park Utrechtse Heuvelrug
 • Karin Kos, rentmeester-dir. Goois Natuurreservaat

Met welke blik vinden zij elkaar voor een wenselijk èn haalbaar toekomstscenario op middellange termijn, in 2040?
Welke boodschap krijgen gemeenten mee voor hun Omgevingsvisie ?

Gespreksleider: oud-gedeputeerde Bart Krol provincie Utrecht en oud-wethouder Soest.

Bestemd voor vertegenwoordigers van erfgoed- en natuurorganisaties en voor iedere burger en bestuurder met compassie voor ons gebied. Bijdrage kosten € 10,-.

Opgeven: www.tussenvechteneem.nl/aanmeldingsformulier-groot-goois-toekomstdebat/

januari 29, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Groot Goois Toekomstdebat