Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Historisch Café Naarden op 15 januari 2020

Op woensdag 15 januari 2020, aanvang 20 uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden
spreekt Joop van Gool, boekverkoper met belangstelling voor het boek en de Middeleeuwen over
‘Laat Middeleeuwse Getijdenboeken’.

In deze lezing komen drie hoogtepunten uit de Middeleeuwse miniatuurkunst aan bod:
– Très Riches Heures van Jean Duc de Berry
– Het Getijdenboek van Catharina van Kleef
– De Meester van Maria van Bourgondië

 

januari 7, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Historisch Café Naarden op 15 januari 2020

Groot Goois Toekomstdebat

Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door naar de toekomst?

Landschap en Erfgoed van ‘t Gooi tussen Vecht en Eem
     Vrijdag 21 februari 2020
van 16 tot 19 uur
Theater Singer Laren

Historie betekent óók vooruitkijken en borgen wat van waarde is.
Welke ruimtelijke vergezichten voor landschap en erfgoed zien we als wenselijk en haalbaar  op weg naar 2040?

Daarover houdt TVE in haar komend lustrumjaar een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties; nieuwe-energie opwekkers en de aanwezigen.
Wonen en werken in ‘t huidige Gooi is aangenaam, bezoekers komen er graag. Wat wordt het bij meer woningen, meer infrastructuur en meer bedrijventerreinen. Er komen wind- en zonneparken aan. Wat gebeurt er met vrijkomend boerenland ? Nederland gaat de komende twintig jaar op de schop.

Welke boodschap geven wij mee aan gemeenten die binnenkort, ook in regioverband, hun Omgevingsvisie moeten gaan vaststellen?
Als het TVE ligt, moet de uitzonderlijke balans gekoesterd worden tussen geërfd cultuurgoed en wonen en werken op de grens van zand en water.

De bijeenkomst wordt ingeleid door een lezing van voormalig Rijksadviseur voor Landschap en Water, prof. Eric Luiten thans hoogleraar Landschapsarchitectuur van de TU Delft.
Gespreksleider: oud-gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht

Bestemd voor vertegenwoordigers van erfgoed- en natuurorganisaties en voor iedere burger en bestuurder met compassie voor ons gebied, die ook voor komende generaties de rijke geschiedenis wil doorgeven. Bijdrage in de kosten € 10,-

U komt toch ook ?
Opgeven voor het Groot Goois Toekomstdebat bij: https://www.tussenvechteneem.nl/aanmeldingsformulier-groot-goois-toekomstdebat/

 

december 20, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Groot Goois Toekomstdebat

Laatste nummer van 2019 is verschenen

Hoofdredacteur Hans Mous verlaat de redactie en presenteert voor de laatste keer een diversiteit aan artikelen.
Henk Roos stelt zich in zijn artikel de vraag of Rembrandt Comenius heeft geschilderd.
Jaap Groeneveld geeft de locatie aan waarop de oudste vermelding van Eemnes betrekking heeft.
Archivaris en redacteur Niels van Driel beschrijft hoe 100 jaar na dato de bevrijding van Naarden herdacht werd.
Dankzij het fotoproject van Sander Koopman  kunnen we later nog zien wat er veranderd is in het landschap rond Anna’s Hoeve tussen 2014 en 2019 en hoe.
Hans Mous tenslotte heeft uitgezocht wat er in onze regio na de inval van de Fransen in 1795 ‘opgeruimd’ werd.
Te verkrijgen via TVE en de boekhandel voor de prijs van € 5,50.

december 20, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Laatste nummer van 2019 is verschenen

Historisch Café op woensdag 20 november 2019


Sander Koopman over DE GOOISE ZANDAFGRAVINGEN,
aanvang 20 uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

De zandgronden van het Gooi zijn eeuwenlang populair geweest als delfstof. In de Middeleeuwen begon het al met talloze grind- en leemkuilen op de heide. Bij Naarden, Bussum en ‘s Graveland zijn grote oppervlakten afgezand en ook Huizen kent een paar flinke groeves. In 2008 en 2015 heeft Koopman onderzoek gedaan naar de afzandingen in ‘t Gooi. Deze lezing geeft u een beeld van de achtergronden van de afzandingen in het Gooi, de historische ontwikkeling van de zanderijen en wat we er nu nog van terugzien in het landschap. Ook wordt ingegaan op de uniciteit van het zanderijenlandschap in regionaal en landelijk perspectief.

Historisch Café Naarden: discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comeniusmuseum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.

oktober 28, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Historisch Café op woensdag 20 november 2019

Emil Ludenbijeenkomst 2019

Op vrijdag 11 oktober 2019 opende Frits van Dulm de bijeenkomst  in de Burgerzaal van het oude Stadhuis te Naarden, waar een grote groep geïnteresseerden bijeen was voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2019 aan Piet Bakker. De redenen voor de uitverkiezing van Piet Bakker zijn, samengevat, dat hij op bijzonder en belangrijke wijze, met grote kennis en inzet, heeft bijgedragen aan de kennis over en behoud van natuur en erfgoed in het Gooi waarbij hij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen juist ook aandacht heeft gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie. (Lees verder)

oktober 15, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Emil Ludenbijeenkomst 2019