Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Historisch Café op 15 november in de Mess

Locatie: de Mess, Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting.
Aanvang: 20:15 uur

Jo Bonger en de victorie van van Gogh vanuit Bussum. Lezing over de weduwe van Theo van Gogh door Marcus van der Heide.

Fragment uit het dagboek van Jo Bonger: “Behalve de zorgen voor het kind heeft Theo mij nog een andere taak nagelaten, het werk van Vincent ongeschonden te bewaren voor het kind.”

Voor meer informatie, klik hier.

november 8, 2023   Reacties uitgeschakeld voor Historisch Café op 15 november in de Mess

Open Dag TVE en de Historische Kring Loenen 2023

Meer dan 70 deelnemers betraden op zaterdag 21 oktober de fraai gerestaureerde Grote Kerk in Loenen. Niet alleen om te genieten van het prachtige interieur, maar vooral ook van de geboden lezingen. Na het welkomstwoord van TVE-voorzitter Ana van der Mark, opende wethouder Dick Polman de Open Dag.

Juliette Jonker-Duynstee beschreef de ontwikkeling van de bebouwing langs de Vecht en meer specifiek die van de buitenplaatsen, waarbij ze een vergelijking trok met de buitenplaatsen in ‘s Graveland. Gerard ter Heerdt liet zien hoe langs de Vecht de mens het water begrenst, maar hoe ook het water de mens begrenst. Michiel Korthals beschreef de onderaardse processen, die bepalend zijn voor de flora. Hij gaf aan, dat de mens daarin niet onbegrensd kan ingrijpen.

Bert Ypey van de HK Loenen bedankte een sprekers en bedacht ze met een attentie. Tijdens de lunch toonde Maarten Bootsma een indrukwekkende serie foto’s van de renovatie van de kerk, die eind 2022 gereed kwam.

De deelnemers verdeelden zich ’s middags over drie excursies. Zo werd de tuin van de buitenplaats Nieuwerhoek van de familie Munnig Schmidt bezocht en de gasten mochten een blik werpen in de fraaie entree van het gebouw. Onder leiding van een polderwachter en de tuinman werd over het terrein van het landgoed Vrederijk van de familie Groenink gewandeld. Micha Cluysenaer leidde een grote groep rond door het monumentenrijke dorp Loenen.

De dag werd afgesloten met een geanimeerde borrel in de kerk, waarbij koster Henk Kroon en zijn vrijwilligers uitgebreid lof werd toegezwaaid. We kijken terug op een geslaagde Open Dag 2023.

Meer foto’s in het fotoalbum

september 13, 2023   Reacties uitgeschakeld voor Open Dag TVE en de Historische Kring Loenen 2023

Emil Ludenpenning 2023

De penning werd uitgereikt door de voorzitter van het GNR, Kees-Jan Dosker mede namens de overige organisaties Stad en Lande, de Vrienden van het Gooi en Tussen Vecht en Eem aan de vrijwilligers van “De Blaricumse Dag van het werkpaard”.

De muziek werd verzorgd door trio Odevaar.

Nen van Ramshorst gaf een lezing over Frederik van Eeden.

september 12, 2023   Reacties uitgeschakeld voor Emil Ludenpenning 2023

Themanummer september 2023

Eind vorig jaar bogen bestuur en redactie van TVE zich over de vraag waar dit jaar de traditionele Open Dag zou worden georganiseerd, en we realiseerden ons dat er allang geen bijzondere aandacht aan het westen van de regio was besteed. De historie van Vreeland, dat niet toevallig zo heet omdat het op de grens ligt van het ooit door zowel de bisschoppen van Utrecht als de graven van Holland omstreden gebied, leidde tot contact met de Historische Kring van Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland. Besloten werd samen de Open Dag te organiseren. Gegeven de lange historie van grenscorrecties in onze regio en met de problemen van ons huidige agrarisch systeem in het achterhoofd, werd de titel van de Open Dag: Sporen van grenzen tussen Vecht en Eem.

(Lees verder)

september 8, 2023   Reacties uitgeschakeld voor Themanummer september 2023

Open Monumentendag in Bunschoten

Landelijk worden in het tweede weekend van september de Open Monumentendagen georganiseerd. In de gemeente Bunschoten is dat ook het geval. Maar dat evenement is altijd van beperkte omvang doordat een weekend daarvoor de Visserijdag wordt georganiseerd. Een evenement waar erfgoed ook een belangrijk deel van uitmaakt en verschillende monumenten open zijn. Eigenlijk is het twee zaterdagen lang Open Monumentendag.

(Lees verder)

augustus 30, 2023   Reacties uitgeschakeld voor Open Monumentendag in Bunschoten