Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet

De Nederlandse Archeologievereniging AWN, Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Huis voor de Kunsten Limburg nodigen u van harte uit deel te nemen.

WANNEER

vrijdag 10 juni, ontvangst vanaf 10:30 uur. Start om 11 uur. Afsluiting om 16 uur.

 LOCATIE

Huis voor de Kunsten Limburg, Ondernemersplein Limburg Steegstraat 5 6041 EA Roermond

Voor meer informatie: Programma

mei 19, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet

Faro – van verdrag naar praktijk

Waarom bedrijven wij archeologie, voor wie doen we het en vooral: hoe kunnen burgers worden betrokken bij archeologische werkzaamheden?

Anders geformuleerd: hoe kunnen we uitvoering geven aan het door de Raad van Europa opgestelde, overigens nog niet door Nederland geratificeerde Verdrag van FARO (2005).(In dit verdrag wordt de nadruk gelegd op participatie: archeologie met en door burgers. Dit i.t.t. het Verdrag van Malta waarin de nadruk ligt op bescherming van archeologisch erfgoed.)

Dit soort vragen stonden centraal in het Webinar van het Archeologieplatform, gehouden op 20 januari. In het AWN-magazine jaargang 6, maart 2022 nr. 1 heeft Leo Ten Hag, hoofdredacteur van AIN hierover geschreven. ‘ Luisteren naar de vrijwilliger ‘

Hier kunt u zelf dit Webinar terugzien. Reactie en vragen zijn van harte welkom.

Faro en de leefomgeving en ondersteuning van erfgoedparticipatie:
https://www.youtube.com/watch?v=O71-vRx5Gbg

mei 18, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Faro – van verdrag naar praktijk

De Stichting Tussen Vecht en Eem geeft met droefheid kennis van het overlijden van ons bestuurs- en redactielid Maria Boersen

mei 5, 2022   Reacties uitgeschakeld voor De Stichting Tussen Vecht en Eem geeft met droefheid kennis van het overlijden van ons bestuurs- en redactielid Maria Boersen

Themadag 5000 jaar begraven in het Gooi

Op 14 mei 2022 houdt stichting Terebinth een themadag in Laren (N-H). Sprekers geven deze dag een overzicht van wat er in de loop van de geschiedenis in de streek van Vecht en Eem aan de orde was: grafheuvels, crematie, begraven op katholieke kerkhoven en op algemene begraafplaatsen. Kortom: van prehistorie tot begraven in de twintigste eeuw. Wie wil weten hoe het met de begraaf- en rouwcultuur in deze streken was gesteld, is van harte welkom op de themadag op 14 mei!

Voor meer informatie: Programma Themadag Laren 14-mei-2022.

april 28, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Themadag 5000 jaar begraven in het Gooi

Opening Huizer Museum

Op vrijdag 1 april was de officiële opening van het Huizer Museum door wethouder Marlous Verbeek geholpen door 2 kinderen en interim-directeur Oscar Hefting. TVE werd vertegenwoordigd door Hetty Laverman en Anne Schley.

Van 2 april t/m 2 juli is in het museum de tentoonstelling Gooise Grensverleggers te zien.

april 3, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Opening Huizer Museum