Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Terug in de IJstijd met zeldzame Vuursche veenlaag

maart 26, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Terug in de IJstijd met zeldzame Vuursche veenlaag

Het maartnummer van 2021 is uit

TVE-2021-01Met artikelen over de grens tussen Nederhorst den Berg en Vreeland; Koopvaarders in het Gooi; Opbouw van de bodem van de vesting Naarden; Bruggenbouwer tussen Nederland en Zuid-Afrika – prof. dr. J.W. Pont; Familiearchieven: een rijke erfenis deel 4; en 3 boekbesprekingen.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de boekhandel.

maart 20, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Het maartnummer van 2021 is uit

Oprichting Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG)

De SNLG komt voort uit grote verontrusting, waardoor wij in 2000 ons gedwongen zagen de SBGH (Stichting Behoud Gooise Heide ) op te richten. Met behulp van de SBGH en de gemeente Bussum, VVG, GNR en burgers uit het hele Gooi kon de weg over de hei ten zuiden van Bussum worden tegengehouden.

Zoals U in de statuten kunt lezen is ons beleid gericht op samenwerking met andere natuurorganisaties. De SNLG is geen actiegroep, maar een groep waarbij onderzoek naar de feiten bij milieuconflicten centraal staat. Problemen op het gebied van natuur, landschap en milieu komen niet uit de lucht vallen. Voorgenomen plannen van overheden blijken te vaak ondoordacht te zijn vanuit economische belangen. De bescherming van natuur , landschap en milieu delft daarbij te dikwijls het onderspit. Er zijn geen win-win situaties.

In de afgelopen 20 jaar zijn de bedreigingen voor natuur en landschap van het Gooi van binnen- en van buitenaf alleen maar groter geworden. Tal van ruimtelijke claims worden op de natuur en landschap van het Gooi gelegd. Deze claims dienen niet het belang van natuur en landschap. De problemen zijn van zeer complexe aard en zijn vaak met geheimzinnigheid en geheimhouding omgeven.

De SNLG streeft ernaar, binnen onze mogelijkheden, concrete voornemens van overheden waarbij natuur en landschap dreigen te worden aangetast, bestuurlijk-juridisch en landschappelijk-biologisch te onderzoeken en te doorgronden. Uitwisseling van kennis en ervaring met andere (natuur)organisaties en verontruste medeburgers staat bij ons voorop. Het kennis-potentieel van burgers blijkt te vaak niet te worden benut door natuurorganisaties en door actiegroepen.

Biologie en recht zijn voor de SNLG instrumenten om het overheidsbeleid te doorgronden en te ontzenuwen. Op basis van deze kennis heeft de SNLG zich tot taak gesteld vernietiging en vernieling van onze natuur en landschap te bestrijden. Wij doen dat in volledige onafhankelijkheid.

Mw. C. Bosmann, voorzitter SNLG
P. B. Ph. M. Bogaers, secretaris, vice-voorzitter SNLG
Adres Secretariaat: Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum (gem. Gooise Meren)
Tel.: 035-6935209
Email: info@snlg.nl

maart 4, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Oprichting Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG)

Goois Natuurreservaat mag kans op aankoop Oud-Naarden niet laten lopenTVE- bestuur steunt het streven van het Goois Natuurreservaat (GNR) om het Landgoed Oud-Naarden in de NaarderEng aan te kopen.
De huidige particuliere eigenaren van de (herbouwde) boerderij uit 1927 met 60 ha bos en weide-percelen, vlak bij de kust van het Gooimeer, bieden via hun makelaar hiertoe sinds kort de gelegenheid aan het GNR.
Aankoop zou een essentiële schakel in natuurgebieden die reeds in bezit zijn van onder meer GNR veilig stellen.
Aangezien het landgoed in de gemeente Gooise Meren ligt, heeft TVEmede namens Vrienden van het Gooi, Heemschut en vereniging Limiten en Valkeveen bij het gemeentebestuur bepleit zich voor de aankoop in te zetten bij het GNR.

februari 12, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Goois Natuurreservaat mag kans op aankoop Oud-Naarden niet laten lopen

Gooiologie

In 2012 vonden de Vereniging Vrienden van het Gooi, de Stichting Omgevingseducatie, de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant, de Stichting Tussen Vecht en Eem en het Geopark Gooi en Vecht in oprichting elkaar in het idee om leergangen te gaan organiseren rond essentiële aspecten van het gebied tussen Vecht en Eem, onder de noemer Gooi-o-logie, later Gooiologie.[i]

Een initiatiefgroep formuleerde de doelstellingen van een reeks ‘lessen’ over die essentiële aspecten, die werden uitgewerkt in de basisleergang gooiologie, gevolgd door een elftal themaleergangen. Voor alle leergangen konden deskundige docenten worden aangetrokken.

Later werd de groep participanten uitgebreid met andere organisaties zoals het Goois Natuurreservaat en werden alle leergangen georganiseerd door de werkgroep Gooiologie[ii].

Lees verder

januari 9, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Gooiologie