Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

The woman who made van Gogh

Jo van Gogh-Bonger, Amsterdam, April 1889 – Bron: Wikipedia

Na tientallen jaren te zijn genegeerd door de kunsthistorie, wordt Jo van Gogh-Bonger, vrouw van Theo van Gogh en schoonzus van de schilder, eindelijk erkend als de kracht die de ogen van de wereld opende voor zijn genialiteit. Zij zorgde ervoor dat de nalatenschap van Vincent van Gogh bewaard bleef. Haar zoon Vincent Willem heeft in 1962 de hele collectie overgedragen aan de Nederlandse Staat, waarna deze het Van Gogh museum liet bouwen.

In TVE nr. 2015/4 schreef Marcus van der Heide een artikel over haar en in TVE nr. 2020/1 opnieuw nog uitvoeriger n.a.v. van zijn bespreking van het boek Alles voor Vincent – Het leven van Jo van Gogh-Bonger van Hans Luijten waarover nu de NYT rept.

Lees hier het verhaal over Jo:  New York Times Magazine

mei 2, 2021   Reacties uitgeschakeld voor The woman who made van Gogh

Waterlinie boek voor de jeugd


De bij TVE bekende Elganan Jelsma, actief bij Waterliniemuseum Fort Vechten, en partner Rob Schultheiss maakten kinderboek over de Hollandse Waterlinie.

Zie bericht uit de Gooi-Eemlander van 26 april 2021

april 28, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Waterlinie boek voor de jeugd

1572 is nog steeds actueel

Het jaar 1572 zegt lang niet alle Nederlanders iets. Een gemiste kans vinden de burgemeesters van 26 gemeenten die te maken hadden met de Tachtigjarige Oorlog. Met een reeks activiteiten willen zij in 2022 – precies 450 jaar na dato – aandacht vragen voor de nog altijd actuele vraagstukken uit die tijd.

Zie bericht uit de Gooi-Eemlander van 13 april 2021

april 15, 2021   Reacties uitgeschakeld voor 1572 is nog steeds actueel

Impuls archeologische erfgoedbewustzijn

Tussen Vecht en Eem ondersteunt de brief van AWN-Naerdincklant waarmee zij een bescheiden impuls hopen te geven aan het archeologisch erfgoedbewustzijn bij de gemeenten, en wellicht een eerste stapje op weg naar een verdere – in hun ogen broodnodige – professionalisering van het archeologisch bestel binnen de regio Gooi en Vechtstreek, bijvoorbeeld door het faciliteren van professionele kennis bij gemeenten.

Aandacht voor ons ondergronds erfgoed is momenteel belangrijker dan ooit tevoren. Grootschalige trends zoals de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen en de omvorming van landbouwgronden naar natuur hebben effect op de ondergrond en zorgen daarmee voor risico’s op het verstoren en vernietigen van archeologische, bodemkundige en geologische fenomenen. Gooi en Vechtstreek kunnen bogen op een rijk archeologisch verleden, dat het verdient om ook in de toekomst zorgvuldig behandeld te worden. In de Erfgoedwet en de Omgevingswet is het archeologisch belang binnen het brede ondergronds en bovengronds erfgoed goed gefundeerd. Maar, de daadwerkelijke operationalisering daarvan in Omgevingsvisies en ander gemeentelijk beleid, vraagt om voortdurende aandacht, kennis en bewuste keuzes van lokale ambtenaren en bestuurders.

Zie brief

april 14, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Impuls archeologische erfgoedbewustzijn

Grote Kerk Naarden – Hemelbestormers open

Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april

Hemelbestormers open voor testen voor toegang

 

Het project Hemelbestormers doet mee aan een pilot “Testen voor Toegang”. Dat betekent dat wij aanstaand weekend drie dagen onze deuren mogen openen voor bezoekers van Hemelbestormers.
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april biedt Stichting Grote Kerk Naarden toegang aan mensen die volgens de procedure van Testen voor Toegang een kaartje hebben gekocht voor Hemelbestormers en een negatieve uitslag van een Corona-test van een aangesloten testaanbieder hebben.

Voor meer informatie: Hemelbestormers

april 9, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Grote Kerk Naarden – Hemelbestormers open