Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Opening dubbeltentoonstelling in het Huizer Museum

Op vrijdag 15 juni, verrichte wethouder Fleur van der Kleij de openingshandeling van een dubbeltentoonstelling waarvoor ook TVE was uitgenodigd.

De ene tentoonstelling gaat over het leven en de werken van Anthonie Pieter Schotel. Schotel, een Nederlandse schilder, die vooral bekend stond om zijn haven- en (Zuider)zeegezichten. Zeven musea uit het Netwerk Zuiderzeecollectie werkten samen voor de organisatie van deze reizende tentoonstelling.

De andere tentoonstelling geeft in het voormalige vissersdorp Huizen vier Oekrainische kunstenaars gelegenheid zich voor te stellen aan de bevolking en bezoekers van Huizen een blik te gunnen op Oekraïne. Met een selectie van schilderijen van Iryna Kaljoezjna, Tetiana Albitska-Kostomarova en van Alex Korol, en beeldhouwwerk van Vera Oestyanskaya, toont het museum iets van het land, zijn inwoners en natuurlijk ook van het Oekraïense kunstleven.

juli 23, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Opening dubbeltentoonstelling in het Huizer Museum

Erfgoedfestival Gooi & Vecht winnaar Culturele Prijs Noord-Holland 2022

Op vrijdag 14 oktober reikt Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Noord-Holland, de Culturele Prijs Noord-Holland 2022 ter waarde van 15.000 euro uit aan de organisatie van het Erfgoedfestival Gooi & Vecht. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud in de provincie Noord-Holland.

(Lees verder)

juli 8, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Erfgoedfestival Gooi & Vecht winnaar Culturele Prijs Noord-Holland 2022

Juninummer 2022

Oud-hoofdredacteur van TVE Henk Michielse herdenkt onze gewaardeerde en geliefde redacteur Maria Boersen. Ruud Hehenkamp deed onderzoek naar de naam van de Sint-Thomaskerk in Huizen. Oud-stadsarchivaris Niels van Driel complementeert een eerder artikel in TVE over het protestantse leven in Naarden. Hoe oorlog soms tot een posiitieve ontwikkeling leidt, laat Margreet de Broekert zie in haar bijdrage over de strijd voor vrouwenkiesrecht. Jeroen van der Werk beschrijft hoe een restauratie een veertig jaar oude hypothese bevestigde. Frits Booy schetst de opkomst, bloei en neergang van wat in 1887 begon als zogeheten watergeneesinrichting. Cor Veenman stuitte op aardewerkscherven en andere Objecten tijdens zwempartijtjes bij een legakker in de Ankeveense Plassen. Een voorbeeld van gevonden en weer zoekgeraakt geeft Noor van Leeuwen aan de hand van de vermogende katholieke Amsterdamse advocaat Jan Ingel.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de volgende boekhandels:

Bruna – Boekhandel Liebe, Bussum
Boekhandel Los, Bussum
Boekhandel Voorhoeve, Hilversum
Bruna (Kerkstraat), Huizen
Ruijsdael op ’t Hoekje, Naarden
Larense Boekhandel, Laren
Boekhandel Van de Ven, Soest

juli 1, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Juninummer 2022

Maartnummer 2022

Wim Dral laat zien hoe de bestrijding van de pokken in heel Nederland, dus ook in Hilversum, in de negentiende eeuw werd aangepakt. In zijn reeks over de kaarten van Kuyper noteert Kees Floor eveneens klachten over burgervaders. Archeoloog Jos Bazelmans doet zeer uitvoerig verslag van een onderzoek naar fossiele ‘veeneiken’. Jaap groeneveld onderzocht het tolhuisje van Eemnes. Na ruim tachtig jaar kwam er een einde aan een lokale afdeling van de Nederlandse Protestantenbond. Bij die gelegenheid hield Peter Korver in het ‘chocoladekerkje’ van Van Houten een toespraak die hij voor TVE uitschreef.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de volgende boekhandels:

Bruna – Boekhandel Liebe, Bussum
Boekhandel Los, Bussum
Boekhandel Voorhoeve, Hilversum
Bruna (Kerkstraat), Huizen
Ruijsdael op ’t Hoekje, Naarden
Larense Boekhandel, Laren
Boekhandel Van de Ven, Soest

juli 1, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Maartnummer 2022

Decembernummer 2021

Niels van Driel stadsarchivaris van Gooise Meren en Huizen is overgestapt naar het Nationaal Archief in Den Haag. Karin Abrahamse archivaris van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek is met vervroegd pensioen gegaan. Wij zullen hun inbreng missen! Iny Hoogendijk schreef een zeer gedocumenteerd artikel over streekgenoten die onder keizer Napoleon vochten en sneuvelden. Guus Kroon verdiepte zich in de explosieve geschiedenis van De Krijgsman in Muiden. Hendrik Jan Tolboom brengt de boeiende restauratiegeschiedenis in kaart. Het zesde deel van Familiearchieven: een rijke erfenis door Maria Boersen (1953-2022). Sander Koopman en Anton Cruysheer graven dieper in het verleden en determineren drie archeologische vondsten uit de Bronstijd. In een bijdrage van Niels van Driel en Philip Stoffels gaat het over de opmerkelijke nieuwjaarsrede van 1920 door de kersverse burgemeester van Bussum. Sarah Remmerts de Vries vestigt de aandacht op de prachtige porseleincollectie in kasteel Sypesteyn. Verslag van Open Dag i.s.m. de HK Bussum en de uitreiking van de Emil Ludenpenning aan Jaap Groeneveld.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de volgende boekhandels:

Bruna – Boekhandel Liebe, Bussum
Boekhandel Los, Bussum
Boekhandel Voorhoeve, Hilversum
Bruna (Kerkstraat), Huizen
Ruijsdael op ’t Hoekje, Naarden
Larense Boekhandel, Laren
Boekhandel Van de Ven, Soest

juli 1, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Decembernummer 2021