Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Indië tussen Vecht en Eem

‘Tuk-tuk’ die gebruikt wordt bij de winkelreclames van Conimex.

Het themanummer 2018 van TVE gaat over ‘Sporen van Indië’ tussen Vecht en Eem.
Sporen van Indië zijn in onze taal te vinden (‘je bent de pisang’, hij heeft ‘amok’ gemaakt), maar ook in (de namen van) onze huizen, onze straatnamen, onze literatuur, ons eten. Vaak veel meer sporen dan waar we ons bewust van zijn.
Een kleine greep uit de artikelen: Wil Hordijk schrijft over Mannen met Indisch kapitaal en kapitale landhuizen in Baarn. Gerard Hoogendijk belicht Indiëgangers in het Prins Hendrikpark in Bussum. Ineke de Ronde heeft het over Hilversummers in dienst van de VOC. Frits Booij schrijft over Rijsttafelproducten uit Baarn.
De redactie wenst u Bersenang-senang! (=veel plezier) met dit nummer.

Het themanummer is verkrijgbaar bij TVE  (www.tussenvechteneem.nl/winkel/) of de plaatselijke boekhandel voor € 9.

september 23, 2018   Reacties uitgeschakeld voor Indië tussen Vecht en Eem

Burgemeester Röell ontvangt themanummer 2018 over Indische invloeden in de regio

Op 18 september heeft burgemeester Mark Röell het themanummer van Tussen Vecht en Eem (=TVE)  in ontvangst genomen.
Deze special komt uit ter gelegenheid van de Open Dag op zaterdag 6 oktober 2018 met als thema  Indië tussen Vecht en Eem.
TVE en de Historische Kring Baerne richten de schijnwerpers op Baarn, hoewel zeker ook in andere woonplaatsen als Bussum en Hilversum Indische invloeden te vinden zijn bij villa’s van succesvolle planters, bij voormalige pensions voor repatrianten, straten die vernoemd zijn naar Indonesische eilanden en namen van bijzondere parken.  Een greep uit lezenswaardige artikelen over: (Lees verder)

september 20, 2018   Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Röell ontvangt themanummer 2018 over Indische invloeden in de regio

Themaleergang Gooi-o-logie najaar 2018

Archeologie in het Gooische landschap, tussen Vecht en Eem

Gooiologie najaar 2018

In deze cursus maakt u kennis met de boeiende archeologie van het gebied tussen Vecht en Eem. De eerste twee avonden staan we stil bij de ontwikkeling van het landschap, de bodem en de vegetatie en de wisselwerking hiervan met de archeologie. Deze wisselwerking bestaat uit diverse aspecten: de geschiktheid van het landschap voor menselijke occupatie, beschikbaarheid van gesteenten als grondstoffen voor de prehistorische mens en de invloed van de mens op bodemprofielen en vegetatie. De avonden daarna gaan over de prehistorie en de Romeinse tijd tot en met het recente verleden. Deze twee avonden worden elk geïllustreerd met een korte rondleiding door de tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen” in Geologisch Museum Hofland.
De cursus wordt afgesloten met een fietsexcursie waarbij de behandelde onderwerpen in het veld worden bekeken.

Programma:
Woensdag 26 september: “Het ontstaan van het landschap”.

De ijstijden, zeespiegelstijging, veengroei en het ontstaan van de Vecht.  Landschap als basis voor de menselijke occupatie. Mogelijke casestudies: Hilversum, Hoorneboegse heide, Aardjesberg, Nieuwe Keverdijkse polder. Docent: Sander Koopman.
Woensdag 3 oktober: “Bodemvorming en vegetatieontwikkeling in het Holoceen”.
De wisselwerking daarvan met de mens. Mogelijke casestudies: Stuifzand ’t Bluk, Monnikenberg, Gijzenveen.  Docent: Jan Sevink.
Woensdag 10 oktober: “Archeologie van het paleolithicum  t/m de IJzertijd”.
Artefacten en vondsten uit het Gooi. Grafheuvels, bronzen voorwerpen en raatakkers. Mogelijke casestudies: de Hoorneboegse heide, tijdlagen in het landschap. Zuiderheide als bakermat van de Gooise archeologie. Docent: Sander Koopman met Anne Hartog (rondleiding).
Woensdag 17 oktober: “Archeologie van de Romeinse tijd tot heden”.
Romeinse vondsten in het Gooi en de Limes in omgeving Utrecht. Vroegmiddeleeuwse vondsten, verdwenen nederzettingen en conflictarcheologie. Mogelijke casestudies: Bussummerheide, Loosdrecht. Docent: Sander Koopman met Anne Hartog (rondleiding).
Zaterdagochtend 20 oktober:  “ buitenexcursie”  Docent: Sander Koopman.

Prijs: € 75
Locatie: Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 1251 EW LAREN
Tijd: Woensdag 19.30-21.45 uur en  op 20 oktober zaterdag 10.00-12.00 uur
Inschrijven: www.volksuniversiteithetgooi.nl/informatief/product/show/787-gooi-o-logie-archeologie-in-het-gooische-landschap

september 18, 2018  

Stichting Monumenten Bezit

Woensdag 19 september 2018, aanvang 20 uur
in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

Over beheer en onderhoud van de Vestingwerken van Naarden

Stichting Monumenten Bezit (SMB)Sinds januari 2016 is de Stichting Monumenten Bezit (SMB) eigenaar van de Vestingwerken van Naarden. Dit eigendom brengt het nodige beheer- en onderhoudswerk met zich mee. Het zorgvuldig omgaan met cultuurhistorische waarden speelt daarin voor de SMB een belangrijke rol. Deze avond zullen drie medewerkers van de SMB dit werk nader toelichten: (Lees verder)

september 5, 2018  

2e Tijdschrift van 2018 is verschenen

2e Tijdschrift 2018Met een flinke vertraging (waarvoor onze excuses) is het tweede tijdschrift van 2018 dan toch verschenen.
Jan van Tuin heeft de plafondschilderingen van de Grote Kerk in Naarden tegen het licht van moderne onderzoekingen gehouden en wist de Grote Kerk enkele geheimen te ontfutselen. Jady Snel schrijft over een bijzondere bewoner aan de Naarderstraat in Huizen die daar in de oorlog ondergedoken was om aan de Nederlanders te ontkomen. Zijn naam was Anton Mussert.
Bij de Tafelberg in Blaricum heeft in 1823 een bijzondere natuurkundige proef met een kanon plaatsgevonden. In Hilversum heeft een onopvallend stukje straat een nieuwe naam  gekregen: Domela Nieuwenhuisplein.
De bekende socialist heeft daar de laatste 16 jaar van zijn leven gewoond.
Claudette Baar schrijft over een groep Joodse vluchtelingen die zich  tussen 1934 en 1941 in Loosdrecht voorbereidden op hun emigratie naar Palestina.
Jaap Groenevelt onderzocht de grens tussen Holland en Utrecht aan de hand van een bijzondere kaart uit 1539. Henk Michielse zet alles wat we nu weten over Liudger op een rijtje.
Tenslotte zocht Douwe van der Meulen uit wie Caroline van der Hucht was, de naamgeefster van de Van der Huchtscholen in Soest.

augustus 2, 2018