Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Grote Kerk Naarden – Hemelbestormers open

Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april

Hemelbestormers open voor testen voor toegang

 

Het project Hemelbestormers doet mee aan een pilot “Testen voor Toegang”. Dat betekent dat wij aanstaand weekend drie dagen onze deuren mogen openen voor bezoekers van Hemelbestormers.
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april biedt Stichting Grote Kerk Naarden toegang aan mensen die volgens de procedure van Testen voor Toegang een kaartje hebben gekocht voor Hemelbestormers en een negatieve uitslag van een Corona-test van een aangesloten testaanbieder hebben.

Voor meer informatie: Hemelbestormers

april 9, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Grote Kerk Naarden – Hemelbestormers open

Terug in de IJstijd met zeldzame Vuursche veenlaag

maart 26, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Terug in de IJstijd met zeldzame Vuursche veenlaag

Het maartnummer van 2021 is uit

TVE-2021-01Met artikelen over de grens tussen Nederhorst den Berg en Vreeland; Koopvaarders in het Gooi; Opbouw van de bodem van de vesting Naarden; Bruggenbouwer tussen Nederland en Zuid-Afrika – prof. dr. J.W. Pont; Familiearchieven: een rijke erfenis deel 4; en 3 boekbesprekingen.

Het tijdschrift is voor 5,70 verkrijgbaar bij TVE en in de boekhandel.

maart 20, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Het maartnummer van 2021 is uit

Oprichting Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG)

De SNLG komt voort uit grote verontrusting, waardoor wij in 2000 ons gedwongen zagen de SBGH (Stichting Behoud Gooise Heide ) op te richten. Met behulp van de SBGH en de gemeente Bussum, VVG, GNR en burgers uit het hele Gooi kon de weg over de hei ten zuiden van Bussum worden tegengehouden.

Zoals U in de statuten kunt lezen is ons beleid gericht op samenwerking met andere natuurorganisaties. De SNLG is geen actiegroep, maar een groep waarbij onderzoek naar de feiten bij milieuconflicten centraal staat. Problemen op het gebied van natuur, landschap en milieu komen niet uit de lucht vallen. Voorgenomen plannen van overheden blijken te vaak ondoordacht te zijn vanuit economische belangen. De bescherming van natuur , landschap en milieu delft daarbij te dikwijls het onderspit. Er zijn geen win-win situaties.

In de afgelopen 20 jaar zijn de bedreigingen voor natuur en landschap van het Gooi van binnen- en van buitenaf alleen maar groter geworden. Tal van ruimtelijke claims worden op de natuur en landschap van het Gooi gelegd. Deze claims dienen niet het belang van natuur en landschap. De problemen zijn van zeer complexe aard en zijn vaak met geheimzinnigheid en geheimhouding omgeven.

De SNLG streeft ernaar, binnen onze mogelijkheden, concrete voornemens van overheden waarbij natuur en landschap dreigen te worden aangetast, bestuurlijk-juridisch en landschappelijk-biologisch te onderzoeken en te doorgronden. Uitwisseling van kennis en ervaring met andere (natuur)organisaties en verontruste medeburgers staat bij ons voorop. Het kennis-potentieel van burgers blijkt te vaak niet te worden benut door natuurorganisaties en door actiegroepen.

Biologie en recht zijn voor de SNLG instrumenten om het overheidsbeleid te doorgronden en te ontzenuwen. Op basis van deze kennis heeft de SNLG zich tot taak gesteld vernietiging en vernieling van onze natuur en landschap te bestrijden. Wij doen dat in volledige onafhankelijkheid.

Mw. C. Bosmann, voorzitter SNLG
P. B. Ph. M. Bogaers, secretaris, vice-voorzitter SNLG
Adres Secretariaat: Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum (gem. Gooise Meren)
Tel.: 035-6935209
Email: info@snlg.nl

maart 4, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Oprichting Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG)

Goois Natuurreservaat mag kans op aankoop Oud-Naarden niet laten lopenTVE- bestuur steunt het streven van het Goois Natuurreservaat (GNR) om het Landgoed Oud-Naarden in de NaarderEng aan te kopen.
De huidige particuliere eigenaren van de (herbouwde) boerderij uit 1927 met 60 ha bos en weide-percelen, vlak bij de kust van het Gooimeer, bieden via hun makelaar hiertoe sinds kort de gelegenheid aan het GNR.
Aankoop zou een essentiële schakel in natuurgebieden die reeds in bezit zijn van onder meer GNR veilig stellen.
Aangezien het landgoed in de gemeente Gooise Meren ligt, heeft TVEmede namens Vrienden van het Gooi, Heemschut en vereniging Limiten en Valkeveen bij het gemeentebestuur bepleit zich voor de aankoop in te zetten bij het GNR.

februari 12, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Goois Natuurreservaat mag kans op aankoop Oud-Naarden niet laten lopen