Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Boek: Naarden 1572 – burgermoord en brandstichting

Op 1 december 1572 roeide een legereenheid in dienst van landsheer Filips II de mannelijke bevolking van Naarden uit. Een keur aan historici behandelt in dit boek alle aspecten van deze ramp.

De historische gebeurtenissen op en rond die dag worden beschreven: hoe past Naarden 1572 in het grote verhaal van de Opstand in de Nederlanden, wat gebeurde er precies in de stad, waarom werd Naarden zo gestraft, hoe ziet het ‘gezicht van de Spaanse vijand’ er uit, wat voor oorlogsellende zien we in de Gooise dorpen, hoe krabbelde de stad Naarden weer op en welke militaire bezoekingen kwamen er later nog over de regio?

Hoe herdacht de stad de ramp en hoe werd die landelijk herinnerd: in tekeningen en schilderijen, in de geschiedschrijving, in de kinderliteratuur, in het verslag van ooggetuige Lambertus Hortensius en in het legendarische verhaal van de Naarder smid Huibert van Eijken.

Het boek is een uitgave van Tussen Vecht en Eem in samenwerking met de Werkgroep Naarden 1572, met financiële steun van Ellen Mouthaan Makelaardij, het Nederlands Vestingmuseum en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Het is te koop voor €9,50, in de winkel van de TVE en in de boekhandel. Donateurs van TVE krijgen het boek gratis.

Zie ook BussumsNieuws

november 2, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Boek: Naarden 1572 – burgermoord en brandstichting

Herdenkingsbijeenkomst Naarden 1572

Burgermoord & brandstichting

Op 1 december 2022 wordt vanaf 19:30 uur in de Grote Kerk te Naarden een bijeenkomst gehouden over de gebeurtenissen die hier 450 jaar geleden plaatsvonden.

Op 1 december 1572 werd een groot deel van de bevolking van Naarden door het Spaanse leger vermoord. Een onvoorstelbaar drama en ook al is het lang geleden, het is wel betekenisvol genoeg om er samen bij stil te staan. Het drama is beslissend geweest voor hoe Naarden er nu uitziet en was een keerpunt in de geschiedenis van ons land. De historici Judith Pollmann, Henk Michielse en Raymond Fagel zullen meer vertellen over de gebeurtenissen. Het gezelschap Camerata Trajectina, zal Geuzenliederen uit die tijd laten horen.

De voorzitter van Tussen Vecht en Eem presenteert het boek Naarden 1572 – burgermoord en brandstichting. Deelnemers aan de herdenking kunnen op 1 december het boek voor een speciale prijs van € 7,50 aanschaffen (normale verkoopprijs € 9,50). De donateurs van TVE krijgen het boek gratis toegestuurd. Het boek is mede tot stand van gekomen met financiële steun van Ellen Mouthaan Makelaardij, het Nederlands Vestingmuseum en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Voor meer informatie en om u aan te melden zie: https://www.spant.org/voorstellingen/herdenking-naardense-burgermoord/

oktober 28, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Herdenkingsbijeenkomst Naarden 1572

Lezing over Willem van Oranje

Historicus René van Stipriaan (auteur van De Zwijger) spreekt op woensdagavond 26 oktober om 20:00 uur in het Stadhuis – Huis van de Stad Naarden over Willem van Oranje, die ten tijde van de moord van de Spanjaarden op de burgerij van Naarden op 1 december 1572 een hoofdrol speelde in de onafhankelijkheidsstrijd van de Nederlanden. Hij was dé pleitbezorger van verdraagzaamheid.

Opgeven voor de gratis toegankelijke lezing kan via:  info@huisvandestadnaarden.nl.
De tentoonstelling in het Huis van de Stad is iedere zondag gratis toegankelijk tot 1 december.

Meer informatie over alle activiteiten en aanmelden voor de bijeenkomst op 1 december kan via: gooisemeren.nl/geboortevannederland

oktober 19, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Lezing over Willem van Oranje

GNR-voorlichter Jaap Vlaanderen wordt verrast met de Emil Ludenpenning 2022

Nadat hij de negentig-jarige geschiedenis van het Goois Natuurreservaat met veel beeldmateriaal op zijn sympathieke, vlotte wijze in het Huis van de Stad, voormalig raadhuis Naarden, tijdens de jaarlijkse Emil Ludenlezing had uiteengezet, overviel de organisatie spreker Jaap Vlaanderen door uitgerekend hem na de pauze de Emil Ludenpenning toe te kennen. Een complete verrassing die tot dan, ook door in de zaal aanwezige familieleden, goed geheim was gehouden.

Lees meer

oktober 16, 2022   Reacties uitgeschakeld voor GNR-voorlichter Jaap Vlaanderen wordt verrast met de Emil Ludenpenning 2022

Lustrumbijeenkomst Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus Gilde Naarden

Het Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus Gilde Naarden vierde op 29 september jl. in het Huis van de Stad, dwz Naarden, haar 325-jarig bestaan (doorgeschoven van 2021 naar dit jaar).

Prof. Herman Pleij, die ooit is gepromoveerd op het middeleeuwse gildewezen, hield de Feestrede.

Het woord “bus” slaat op de onderlinge verzekering voor werklozen en nabestaanden dat vanouds werd opgericht door deze Naardense gilde.

oktober 10, 2022   Reacties uitgeschakeld voor Lustrumbijeenkomst Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus Gilde Naarden