Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Het mysterie van de Gooise steencirkel

januari 9, 2021   Reacties uitgeschakeld voor Het mysterie van de Gooise steencirkel

Het decembernummer van 2020 is uit!

TVE-2020-04Met een portret van de foute Hilversumse dominee Gerrit Van Duyl, satirische boekjes over de Duitse bezetter en oorlogsprofiteurs en het herstel van het openbaar vervoer in Gooi na 1945. De vondst van een prehistorische bronzen pijlpunt op de hei bij Hilversum wordt uitvoerig beschreven en de doopceel wordt gelicht van een opmerkelijke Blaricumse erfgooier en pastoor.

Het tijdschrift is voor 5,50 verkrijgbaar bij TVE en in de boekhandel.

december 21, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Het decembernummer van 2020 is uit!

Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

Op dinsdag 1 december vindt de digitale overhandiging van de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek plaats. Gedeputeerde van cultuur Zita Pels overhandigt middels een korte film de nieuwe SCHATRIJK aan de inwoners van deze twee archeologieregio’s.
Wethouders van de betrokken gemeenten hebben de glossy in ontvangst genomen, en geven eveneens in een kort filmpje hun reactie.

PERSBERICHT

december 2, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

TVE reikt Cultuurhistorische Bouwsteen voor Omgevingsvisie aan

Verschillende gemeenten zijn thans aan de slag om omgevingsvisies vast te stellen waar komende jaren wel en niet kan worden gebouwd en waar nieuwe wegen aangelegd. Hoe willen ze omgaan met behoud van  beschermde woonkernen,  en blijvend zorgen voor monumentaal erfgoed. Hoe zetten zij zich in voor het respecteren van het open cultuurlandschap van erfgooiers en voor vrij zicht langs de Vecht.
Denk ook aan forten van de Stelling van Amsterdam met vestingen Muiden, Naarden en Weesp. Wat als opeens zonder samenhang overal windturbines oprijzen.
Daarom is het goed dat gemeenten in Gooi en Vecht een Regionale Samenwerkings Agenda hebben gemaakt om samen te kijken naar opgaven waar ze alle voor staan. Die gezamenlijke taak is terug te vinden in het Koersdocument dat het Regiobureau Gooi en Vechtstreek in september jl. heeft ontwikkeld en waar TVE bijgaande reactie op heeft gegeven. TVE heeft gesteund door de Vechtplassencommissie, Heemschut NH en de Vereniging Vrienden vh Gooi, op 24 november haar reactie als Cultuurhistorische Bouwsteen voor de Omgevingsvisie,  behalve aan het Regiobureau ook verstuurd aan alle gemeentebesturen en raadsleden.

november 25, 2020   Reacties uitgeschakeld voor TVE reikt Cultuurhistorische Bouwsteen voor Omgevingsvisie aan

Zorgen om invoering Omgevingswet

Omgevingswet

november 10, 2020   Reacties uitgeschakeld voor Zorgen om invoering Omgevingswet