Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

Patriciërs, pachters en pannenkoeken

Over de geschiedenis van het dorp Lage Vuursche
Woensdag 20 maart 2019, aanvang 20 uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

Drakensteyn

Frits Booy spreekt over de geschiedenis, de min of meer bekende inwoners, de historische gebouwen en de toeristische attracties van het dorp Lage Vuursche. De strijd om de turf en om het grensgebied tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland speelde zich deels in dit gebied af. Het dorp is pas in de 17 e eeuw ontstaan bij een landgoed dat later Drakenstein zal gaan heten.
(Lees verder)

februari 25, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Patriciërs, pachters en pannenkoeken

Doortrekken A201 over de hei ten Zuiden van Hilversum onaanvaardbaar

De Vrienden van ‘t Gooi (VVG) vindt het doortrekken van de N201 ten zuiden van Hilversum naar de A27, dwars over de hei, absoluut onaanvaardbaar. Hoewel nog niet gekozen is voor deze variant en dus wettelijke maatregelen om er tegenop te treden nog ontbreken, is het goed om een signaal aan de politiek af te geven dat het plan op extreem veel weerstand zal stuiten.
Als desondanks voor deze variant gekozen zou worden zal de VVG gebruik maken van alle middelen die volgens de wet tot onze mogelijkheden behoren, waaronder het optreden in juridisch planologische procedures.
Zie de notitie die voorzitter Hans Metz heeft ingediend, mede namens de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’: Inspraaknotitie Hans Metz

februari 11, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Doortrekken A201 over de hei ten Zuiden van Hilversum onaanvaardbaar

Basiscursus Archeologie 2019

Deze basiscursus wordt georganiseerd door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling 13: Naerdincklant en is bestemd voor AWN-leden en geïnteresseerden die meer willen weten over het archeologisch erfgoed in Nederland en de manier waarop dit wordt gevonden, opgegraven, bewaard en gedocumenteerd.
De cursus wordt op vijf zaterdagen gegeven ( 26 jan, 9 febr en 2-16-30 maart) op verschillende plaatsen.
Het cursusgeld bedraagt voor AWN-archeologie leden: € 35 en  voor niet AWN-archeologie leden: € 75
Voor nadere informatie mail naar secr.naerdincklant@gmail.com of bel met M.0623618314 (H.Laverman)

 

 

januari 6, 2019   Reacties uitgeschakeld voor Basiscursus Archeologie 2019

Lambertus Hortensius (1500-1574), een miskende grootheid uit de Naarder geschiedenis

Woensdag 16 januari 2019, aanvang 20 uur in deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b

Dat er een Lambertus Hortensiuslaan bestaat, weet elke Naarder wel.
Maar waarom die straat zijn naam draagt, weet waarschijnlijk alleen maar een aantal ingewijden in de Naarder geschiedenis.
Wie was Lambertus Hortensius eigenlijk? Waarom voerde hij een Latijnse naam? Wat was toen precies zijn betekenis voor Naarden? Waarom was hij in zijn tijd een zeer beroemd man, ook ver buiten de grenzen van Naarden en werd hij als een van de weinige mannen niet vermoord door de Spanjolen? Waarom werden in de eeuwen daarna zijn boeken in binnen- en buitenland nog, vertaald en wel, uitgegeven? Kortom: waarom is hij zo’n miskende grootheid uit de Naarder geschiedenis? (Lees verder)

december 29, 2018   Reacties uitgeschakeld voor Lambertus Hortensius (1500-1574), een miskende grootheid uit de Naarder geschiedenis

Het laatste nummer van TVE 2018 is verschenen

Tussen Vecht en Eem zijn er veel mensen die zich voor ons erfgoed inzetten.

Henk Michielse en Eva Schild schrijven in een memoriam over erflaatster Els Scheltema. Frits Booy beschrijft de uitreiking van de Ludenpenning aan erfgoedbewaker Anton Kos. Niels van Driel vertelt over de verzameling van de Naarder amateur-historicus Dirk Franzen van wie de verzameling nu ondergebracht is in het streekarchief. Over de Open Dag in Baarn verhaalt Joris Cammelbeeck.
Het nummer gaat niet alleen over erfgoed, maar ook over Patriotten en Oranjeklanten, over een reisje van twee eeuwen terug en over plakkaten uit Weesp.

Het tijdschrift is verkrijgbaar bij TVE en de boekhandel. Prijs € 5,50.

december 22, 2018   Reacties uitgeschakeld voor Het laatste nummer van TVE 2018 is verschenen