Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Een familiearchief: een kijkje in een Blaricumse boerenfamilie

Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken: een familielid overlijdt en er moet een huis ontruimd en verkocht worden.

Dat is ook gebeurd met een boerderij aan de Kerklaan 3 in Blaricum. Hier woonde ruim tweehonderd jaar één en dezelfde familie via de vrouwelijke lijn Huijsman/Heerschop/Rigter. Deze familie had door de jaren heen een uitvoerig familiearchief verzameld.

Zie bericht uit de Hei & Wei van 28 mei 2021