Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Emil Ludenbijeenkomst 2018

Op vrijdag 19 oktober vond de uitreiking van de Emil Ludenpenning plaats aan dr. Anton Kos in het oude Stadhuis van Naarden. De redenen zijn, samengevat, dat hij als geen ander de geschiedenis van de erfgooiers heeft bestudeerd, hierover in talloze boeken en artikelen heeft gepubliceerd en dat hij naast deze publicaties met lezingen en projecten in belangrijke mate heeft bijgedragen inzicht te krijgen in de geschiedenis van de erfgooiers en deze levend te houden.

De Emil-Ludenlezing werd gegeven door mr. Pieter Hoogenraad MA, historicus en kenner van de geschiedenis van Hilversum, met als onderwerp: Sint Vitus, zijn levensgeschiedenis, verering en relatie met het Gooi.

Het Duo Spinoza (Nick Scholten – harp en Annelieke Marselje – viool) verzorgde de muziek.